Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: André Kemps (Vennen)

dinsdag 08 mei 2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen inzake de beslissing over een omgevingsvergunning van André Kemps, Vennen 8 te 2490 Balen

 

 

InternNummer:          2018/27 OMV

ProjectNummerDA:    OMV_2018021362

 

 

 

De aanvraag ingediend door André Kemps, Vennen 8 te 2490 Balen, werd per beveiligde zending ontvangen op 23 februari 2018.

 

Deze aanvraag werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

 

Voorwerp van de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een eigendom gelegen, Vennen , kadastraal bekend als afdeling 2 sectie B nr. 1934D.

 

De aanvraag omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen:

vellen van 4 bomen

 

Besluit:

Vergunning wordt verleend aan de aanvraag ingediend door André Kemps voor de in het omgevingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen.

 

De plannen en het omgevingsdossier waarop deze aanvraag gebaseerd is, maken integraal deel uit van de vergunning.

 

DATUM VERGUNNING: 2 mei 2018

 

 

Meer info over de beroepsmogelijkheden via 'downloads' hieronder

 

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be