Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning: Tonny Van Genechten (Gestelseweg)

maandag 30 april 2018

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

InternNummer :           2018/71 OMV

ProjectNummer DA :    OMV_2018024498

 

 

Tonny Van Genechten, Gervoort 14 te 2491 Olmen heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning.

 

Kort omschreven gaat het over het wijzigen van het reliëf van een akker.

 

De aanvraag heeft als adres Gestelseweg  en als kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie D nrs. 502, 503, 504, 505, 510, 511 en 512.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het College van burgemeester en schepenen.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 2 mei 2018 tot en met 31 mei 2018 ter inzage bij de gemeentelijke bouwdienst, op volgend adres : Vredelaan 1 – 2490 Balen of via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be.

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van Burgemeester en Schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket : www.omgevingsloket.be.

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be