Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: Lennert Damen (Pelterweg)

dinsdag 24 april 2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen inzake de beslissing over een omgevingsvergunning van Lennert Damen, Parklaan 49/1 te 2300 Turnhout

 

 

InternNummer:          2018/2 OMV

ProjectNummerDA:    OMV_2017001804

 

 

 

De aanvraag ingediend door Lennert Damen, Parklaan 49/1 te 2300 Turnhout, werd per beveiligde zending ontvangen op 10 januari 2018.

 

Deze aanvraag werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

 

Voorwerp van de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een eigendom gelegen, Pelterweg , kadastraal bekend als afdeling 2 sectie B nrs. 1327M3, 1327C16, 1327A18, 1327E9, 1327M18, 1327N18, 1327R8, 1327Y15, 1327F19, 1327B17, 1327W22, 1327W4, 1327X16, 1340V, 1340Y17, 1340A7, 1340Z6, 1340D4, 1340T15, 1340X15, 1340W15, 1340A16, 1340G20, 1340Y15, 1340F9, 1340K2, 1340S17, 1340R17, 1367L en 1369B.

 

De aanvraag omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen:

uitvoeren van natuurherstel van veen naar stuifzand in het kader van het Life+ project Natuurherstel Most-Keiheuvel

 

Besluit:

Vergunning wordt verleend aan de aanvraag ingediend door Lennert Damen voor de in het omgevingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen.

 

De plannen en het omgevingsdossier waarop deze aanvraag gebaseerd is, maken integraal deel uit van de vergunning.

 

DATUM VERGUNNING: 18 april 2018

 

 

Op 18 april 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning afgegeven. Iedereen kan deze beslissing inkijken op het gemeentehuis – bouwdienst.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen derden en belanghebbenden binnen de 30 dagen (na aanplakking van de beslissing) beroep instellen tegen deze beslissing (artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015). Informatie hierover kan bekomen worden op de bouwdienst van de gemeente.

De beslissing werd op 18 april 2018 overgeschreven in het vergunningenregister.

 

Datum aanplakking : 24 april 2018

 

Meer info over de beroepsmogelijkheden via 'downloads' hieronder

 

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be