Gemeente Balen Gemeente Balen

Nieuwe lijst voor klein gevaarlijk afval

woensdag 28 maart 2018
Sinds 5 maart heeft Vlaanderen een nieuwe lijst voor klein gevaarlijk afval (kga). Cosmetica, bepaalde schoonmaakmiddelen, plantaardige en dierlijke vetten en vast foto- en filmafval behoren niet meer tot de lijst en horen bij het restafval of moeten gesorteerd of selectief ingezameld worden.

De kga-lijst werd aangepast omdat het aanbod en gebruik van producten sterk veranderd is en heel wat producten ondertussen zo zijn samengesteld dat ze het milieu minder belasten. Een aantal gevaarlijke producten worden nu ook nagenoeg niet meer gebruikt, bv. producten om analoge foto’s te ontwikkelen.

 

Wat is verdwenen uit de kga-lijst?

 • Cosmetica:
  De meerderheid van deze producten (crèmes, gels, make-up,...) horen niet meer bij het kga en mogen bij het huisvuil, leeg bij het pmd of in de glasbol.

 • Schoonmaakmiddelen:
  Schoonmaakproducten die veel mensen zonder handschoenen, een masker of een veiligheidsbril gebruiken in huis en die ze niet als gevaarlijk ervaren, hoeven niet apart als kga bijgehouden te worden. De niet-vloeibare restanten die mensen niet meer kunnen of willen gebruiken, mogen in de restafvalzak of restafval-container. Lege verpakkingen mogen bij het pmd of in de glasbol.
  Let op: grote hoeveelheden ongewenste vloeibare schoonmaakproducten mogen niet leeggegoten worden in de gootsteen (dat is storend/belastend voor de waterzuiveringsinstallaties en nog meer voor oppervlaktewateren). Daarom kunnen vloeibare restanten aangeboden worden als kga.

 • Vast foto- en filmafval:
  Enkel analoge röntgenfoto’s en nitraatfilms horen nog bij het kga. Afgedankte afgedrukte foto’s horen bij het restafval.

 • Plantaardige en dierlijke vetten:
  Deze producten moeten afzonderlijk selectief ingezameld worden. Dat gebeurt via de recyclageparken of inzamelpunten in winkels die de nieuwe producten verkopen.
Nieuwsoverzicht
Verwijderd uit kga-lijst

Contact

Containerpark (IOK-recyclagepark)

Open vandaag: 9u - 15u
adres
Puttestraat 232490 Balen
tel.
014/ 81 71 00
e-mail
CPBA@iok.be