Gemeente Balen Gemeente Balen

Stemrecht voor niet-Belgen op 14 oktober

dinsdag 27 maart 2018
Op zondag 14 oktober 2018 moeten alle Belgen gaan stemmen voor een nieuwe gemeente- en provincieraad. Ook niet-Belgen kunnen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad deelnemen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen en vóór 31 juli een aanvraag indienen bij de dienst bevolking.

Ben je van vreemde origine en verblijf je in België? Dan kan je je onder bepaalde voorwaarden (zie onder) inschrijven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in Balen. Als je je al ingeschreven hebt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012, moet je je niet meer als kiezer inschrijven voor deze verkiezingen. Zodra je het stemrecht hebt gekregen, ben je verplicht om te gaan stemmen.

Om je in te schrijven op de kiezerslijst moet je het aanvraagformulier (zie onder bij 'downloads') invullen en afgeven vóór 31 juli 2018 bij de dienst bevolking.

 

Voorwaarden voor EU-burgers:

  • Je hebt de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie (buiten België): Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk of Zweden;
  • Je bent minstens 18 jaar op 14 oktober 2018;
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente Balen op 1 augustus 2018;
  • Je bent op 14 oktober 2018 niet uitgesloten of geschorst van het stemrecht.

 

Voorwaarden voor burgers van buiten de EU:

  • Je verblijft op het ogenblik van de aanvraag gedurende vijf jaar onafgebroken in België (en hebt een wettelijke verblijfstitel die dit bewijst);
  • Je bent minstens 18 jaar op 14 oktober 2018;
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente Balen op 1 augustus 2018;
  • Je bent op 14 oktober 2018 niet uitgesloten of geschorst van het stemrecht.

 

Meer info op de website van de Federale Overheid

Nieuwsoverzicht
Verkiezingen

Contact

Dienst bevolking

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 00
e-mail
bevolking@balen.be