Gemeente Balen Gemeente Balen

Meldingsplicht voor uitbaters van publiek toegankelijke lokalen

dinsdag 20 maart 2018
Uitbaters van publiek toegankelijke lokalen met een capaciteit vanaf 10 personen en op evenementen met een capaciteit vanaf 100 personen (cafés, restaurants, winkels, feestzalen, tenten voor fuiven,…) moeten hun inrichting voor eind augustus melden bij Brandweerzone Kempen.

Nieuw politiereglement

De melding dient te gebeuren in het kader van het nieuwe politiereglement ‘Publiek toegankelijke gebouwen en evenementen’, dat op 1 maart 2018 in werking is getreden. De exploitant moet meteen ook een risicoanalyse invullen. Afhankelijk hiervan kan er een controlebezoek met rapportering volgen.

 

Doel: brandveiligheid verhogen

Het nieuwe reglement werd uitgewerkt door de gemeente Balen samen met Brandweer zone Kempen en de overige 14 gemeenten van de brandweerzone met als doel de (brand)veiligheid voor publiek toegankelijke gebouwen te verhogen en eigenaars en organisatoren bewust te maken van de risico’s. Daarom werden in het reglement voorwaarden opgenomen omtrent het aantal en de breedte van (nood)uitgangen, blusmiddelen, verwarming en brandstof, onderhoud van de technische installaties,…

 

Meld je aan op het webportaal 'preventie' van Brandweer zone Kempen

Bekijk hier het volledige reglement

 

Enkele veelgestelde vragen:

Wat zijn ‘inrichtingen toegankelijk voor het publiek’?

Dit zijn gebouwen, lokalen of plaatsen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten (bv. tegen betaling of op vertoon van een lidkaart).

 

Voor wie geldt dit reglement?

Het reglement is van toepassing op:

 • alle lokalen die publiek toegankelijk zijn met een veiligheidscapaciteit vanaf 10 personen;
 • evenementen met een veiligheidscapaciteit vanaf 100 personen.

We denken hierbij aan cafés en restaurants, winkels, feestzalen, tenten voor fuiven, lokalen die aan derden verhuurd worden,...

 

Voor wie geldt dit reglement niet?

 • Publiek toegankelijke lokalen waarop een specifieke reglementering van een hogere overheid van toepassing is. (Bv. ziekenhuizen, bejaardenvoorzieningen, toeristische exploitaties, toerisme voor allen, kinderopvangdiensten, voetbalstadions,...)
 • Scholen (m.u.v. gedeelten die zelfs tijdelijk voor andere doeleinden worden gebruikt)(Bv. turnzaal wordt verhuurd aan derden, elke donderdagavond dansles,...)
 • Evenementen die occasioneel doorgaan in lokalen of gebouwen die niet voor dergelijke activiteiten werden ontworpen (zgn. oneigenlijk gebruik). (Bv. Opendeurdag met optreden in fabriekshal, fuif in leegstaande industriehal,...)
 • Vrije beroepen: indien de oppervlakte van het woongedeelte groter is dan het publiek toegankelijk gedeelte van de woning bestemd voor het vrije beroep. (Bv. accountants, advocaten, architecten, artsen, bedrijfsrevisoren, belastingadviseurs, dierenartsen, gerechtsdeurwaarders, grafische vormgevers, landmeter-experts, loodsen, notarissen, medici, tandartsen, tekstschrijvers, verpleegkundigen,...) 

  

Ik ben niet zeker of dit op mij van toepassing is. Wat moet ik doen?

Heb je vragen? Contacteer Brandweer zone Kempen op preventie@brandweerzonekempen.be of 014 56 66 30.

 

Ja, hoor. Dit is op mij van toepassing. Wat moet ik doen?

Je valt onder:

 • ‘Alle lokalen die publiek toegankelijk zijn met een veiligheidscapaciteit vanaf 10 personen’:

  Ga binnen zes maanden na goedkeuring van het reglement naar het Webportaal ‘Preventie’ op de website van Brandweer zone Kempen en volg de instructies. Je vindt hier ook de volledige tekst van het reglement ‘Publiek toegankelijke gebouwen en evenementen’ en nog meer veelgestelde vragen.
 • ‘Evenementen met een veiligheidscapaciteit vanaf 100 personen’:
  • In een gebouw: het reglement is van toepassing (hoofdstuk II of III), de exploitant van het gebouw dient zijn gebouw aan te melden via het webportaal preventie.
  • In een tent of openlucht: het reglement is van toepassing (hoofdstuk IV), maar de organisator hoeft zich niet aan te melden via het webportaal preventie. Hij dient zijn evenement wel te melden of aan te vragen bij het gemeentebestuur.

 

Wat is het Webportaal ‘Preventie’?

Via het webportaal 'Preventie' kan je allerhande informatie over je bedrijf doorgeven aan de brandweer. Deze informatie kan zeer nuttig zijn tijdens een interventie.

Het webportaal is verder ook de toegangsdeur tot de diensten van de dienst preventie. Je kan via dit portaal een advies of controle aanvragen, een oefening melden, een sleutelkoker aanvragen, een interventiedossier samenstellen, een risicoanalyse uitvoeren, contactgegevens actueel houden,...

Nieuwsoverzicht
Nooduitgang

Contact

adres
Vredelaan 22490 Balen
tel.
014/56 66 30 (administratie, niet voor meldingen)
e-mail
brandweer@geel.be