Gemeente Balen Gemeente Balen

Weet jij wat te doen bij een nucleair ongeval?

dinsdag 06 maart 2018
Balen bevindt zich in de noodplanningszone van 20 km rond de nucleaire sites van Mol-Dessel. De kans op een nucleair ongeval is klein, maar niet volledig uit te sluiten. Daarom is het belangrijk dat je het nucleaire risico, de acties van de overheid en de juiste manier om jezelf te beschermen kent.

Wat kan je zelf doen?

Aangezien Balen zich binnen de noodplanningszone van 20 km rond de nucleaire sites van Mol en Dessel bevindt, kan je gratis preventief jodiumtabletten afhalen bij de apotheker. Kijk eerst of je nog jodiumtabletten in huis hebt met fabricatiedatum 2010 (deze zijn nog houdbaar). Zoniet, ga dan langs bij je apotheker en neem de identiteitskaarten van alle gezinsleden mee. De apotheker zal je één doosje tabletten per vier personen meegeven. Bewaar je doosje tabletten thuis op een correcte manier (zie bijsluiter) en op een plaats die iedereen kent, net als elk ander geneesmiddel.

Het is aangeraden om je in te schrijven op BE-Alert, zodat je meteen verwittigd bent bij een noodsituatie. Op www.mijnnoodplan.be kan je een eigen noodplan op maat maken voor jou en je familie.

Als er zich toch een nucleair ongeval voordoet, bescherm jezelf dan door te schuilen. Dat is de beste manier om bestraling of besmetting te voorkomen. Er zijn drie gouden regels:

  1. Ga naar binnen en blijf binnen.
  2. Sluit ramen, deuren en zet ventilatiesystemen af
  3. Luister naar de aanbevelingen van de overheid op radio, televisie en internet

In een campagnefilmpje - dat zich afspeelt in Mol en Dessel - worden de drie reflexmaatregelen nog eens geïllustreerd:

 

Wat doet de overheid?

De overheid en de uitbaters werken samen om de risico’s verbonden aan nucleaire installaties tot een minimum te beperken. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) houdt nauw toezicht op de veiligheid van deze sites. Zij controleren of alle veiligheidsvoorwaarden strikt worden nageleefd.

Omdat een noodsituatie nooit uit te sluiten is, stellen de overheid, de uitbaters en de hulpdiensten noodplannen op, die ze regelmatig inoefenen. Aan de hand van deze plannen en procedures proberen zij de noodsituatie zo snel mogelijk onder controle te brengen en de impact op de bevolking en leefmilieu zo laag mogelijk te houden.  

 

Wat is het nucleaire risico?

Kerncentrales, maar ook de geneeskunde en de industriële sector, maken gebruik van radioactiviteit bv. bij de productie van elektriciteit of medische beeldvorming. Radioactiviteit is eigenlijk een natuurlijk fenomeen. Ons lichaam krijgt dagelijks een dosis straling, van de aarde en uit het heelal. Blootstelling aan een hoge dosis straling kan echter gevolgen hebben voor de gezondheid.

Als er ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen iets misloopt in een nucleaire installatie, treden er verschillende procedures en noodplannen in werking. Die moeten ervoor te zorgen dat de gevolgen van het incident beperkt blijven voor mens en milieu.  

Uitzonderlijk kan er een radioactieve uitstoot zijn in de lucht, in het water of op de bodem. Bij het vrijkomen van radioactieve stoffen is er kans op besmetting (radioactieve deeltjes op je huid of kleding) of bestraling (radioactieve straling vanop afstand).

 

Infosessie op 8 mei in Mol

Wil je meer weten over de nucleaire noodplanning? Dan kan je op dinsdag 8 mei van 19u30 tot 22u een informatiesessie bijwonen in 't Getouw (Molenhoekstraat 2, Mol). Experts op verschillende niveaus (o.a. Volksgezondheid, het Crisiscentrum, het FANC,...) zullen aanwezig zijn om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Deze infosessie is gratis toegankelijk, inschrijven is niet nodig.

 

Meer info

Deze campagne is een initiatief van het Crisiscentrum, naar aanleiding van de herziening van het nationaal nucleair noodplan. Wil je meer weten? Surf naar www.nucleairrisico.be

Nieuwsoverzicht
Nucleair risico

Contact

Veiligheid

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 58
e-mail
veiligheid@balen.be