Gemeente Balen Gemeente Balen

Wat gaat de gemeente met je centen doen in 2018?

donderdag 04 januari 2018
Op de laatste gemeenteraad van vorig jaar werd het budget voor 2018 goedgekeurd. Dit budget geeft de plannen voor het komende jaar weer. Op welke inkomsten voor 2018 rekent het gemeentebestuur en welke uitgaven wil het daarmee doen?

Voor de dagelijkse werking (werkmateriaal en personeelskosten voor gemeente en onderwijs; toelage voor OCMW, kinderopvang, IOK-containerpark, politiezone, brandweerzone, groenonderhoud door sociale werkplaatsen,...) werd er 26,5 miljoen euro ingeschreven. Daartegenover worden de ontvangsten geschat op zo'n 28,6 miljoen euro (gemeentelijke belastingen en retributies, opcentiemen op personenbelasting en onroerende voorheffing, gemeentefonds, subsidies,...).

 

Belangrijke investeringen voor 2018

In 2018 zullen er voor 6 miljoen euro investeringen worden uitgevoerd. De belangrijkste projecten van dit jaar zijn de volgende:

 • wegenis- en rioleringswerken met fietspad Rijsberg, Rijsbergdijk en Postelweg (i.s.m. Vlaamse overheid en gemeente Mol)
 • wegenis- en rioleringswerken Langvennen (i.s.m. Pidpa-Hidrorio)
 • wegenis- en rioleringswerken Malou (i.s.m. Pidpa-Hidrorio)
 • studiekosten fietspad en riolering Meerhoutsebaan (i.s.m. Aquafin)
 • studiekosten wegenis- en rioleringswerken Ongelberg (i.s.m. Pidpa-Hidrorio)
 • studiekosten wegenis- en rioleringswerken Oude Molsebaan (i.s.m. Pidpa-Hidrorio)
 • studiekosten wegenis- en rioleringswerken Stotert (i.s.m. Pidpa-Hidrorio)
 • studiekosten wegenis- en rioleringswerken Broekstraat-Kromstraat (i.s.m. Pidpa-Hidrorio)
 • studiekosten wegenis- en rioleringswerken Straal (i.s.m. Pidpa-Hidrorio)
 • ontwerpplannen wegenis- en rioleringsproject Hulsen (i.s.m. Pidpa-Hidrorio)
 • vernieuwen stoepen, fietspaden en weg Veststraat
 • onderhoud en herstelling van asfaltwegen, betonwegen, voetpaden en bermen
 • aankoop twee lichte vrachtwagens en een minigraver
 • vervanging openlucht zwembad Keiheuvel
 • camerabewaking gemeentehuis, jeugdcentrum Biesakker, VC De Kruierie, Bleukens
 • aanpassing douches sporthal Olmen
 • outdoor klimrots voor kinderen sportcomplex Bleukens
 • zonnepanelen gemeentehuis en gemeentelijke werkplaatsen
 • aanpassingswerken en meubilair schoolgebouwen
 • heraanleg speelplaats school Gerheide
 • masterplan vrijetijdscentrum De Kruierie
 • aankoop Bert Leysenhuis
 • vervanging lichtkranten
Nieuwsoverzicht
Budget 2018

Contact

Financiële dienst (gemeente)

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 25
e-mail
els.geysen@balen.be