Gemeente Balen Gemeente Balen

Voorbereidende werken fietspaden Postelweg (N136) starten na kerstvakantie

vrijdag 29 december 2017
Als de weersomstandigheden het toelaten, start de aannemer na de kerstvakantie met het vrijmaken van de zone waar de fietspaden en de nutsleidingen worden aangelegd langs de Rijsberg, Rijsbergdijk, Postelweg en Postelse Steenweg. Bewoners wordt gevraagd om eigendommen in deze zone te verwijderen.

Als er in deze zone voorwerpen, planten of andere eigendommen (bv. tuinafsluitingen, brievenbussen,…) staan die de bewoners willen behouden, worden ze gevraagd deze zelf te (laten) verwijderen uiterlijk tijdens de eerste week van januari. Vanaf de tweede week van januari verwijdert de aannemer alles wat nog overblijft in die zone.

Het gaat hier om de zone waarover gesproken is bij de verwerving van de gronden en waarvan de bewoners enkele jaren geleden een persoonlijk plannetje hebben ontvangen. Als je dit plannetje niet meer hebt, dan contacteer je best de dienst openbare werken via 014/74 40 70 of wegenwerken@balen.be. Die bezorgt je dan de nodige informatie.

Het plannetje met omleidingen tijdens de verschillende stappen en fases vind je hieronder bij 'downloads'. Alle info over dit project op www.balen.be/wegenwerken.

Nieuwsoverzicht
Fietspaden Rijsberg-Rijsbergdijk-Postelweg

Contact

Dienst openbare werken/Technische dienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 70
e-mail
technische.dienst@balen.be