Gemeente Balen Gemeente Balen

Gemeente Balen vraagt dringend overleg met minister Weyts over Olmense Zoo

donderdag 12 oktober 2017
De gemeente Balen vraagt dringend overleg tussen minister Weyts, burgemeester Leysen en de uitbaters van de Olmense Zoo. Wij willen dit overleg op héél korte termijn met het oog op een oplossing en een herevaluatie van de beslissing. 24 uur na deze uitnodiging is er nog geen reactie van de minister.

Geen reactie van de minister na één dag

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Balen heeft woensdagnamiddag onmiddellijk beslist om een aangetekend schrijven hierover te sturen naar de minister. Dezelfde uitnodiging is woensdagnamiddag ook gemaild naar het kabinet van de minister. Nu één dag later hebben we nog altijd geen enkele reactie ontvangen. Wij betreuren dit.

 

Bijzonder verrast

De gemeente Balen was immers bijzonder verrast over het schrijven van minister Weyts over de intrekking van de vergunning van de Olmense Zoo. Wij betreuren dat wij op geen enkele manier betrokken werden bij deze drastische beslissing. Wij kregen enkel een bericht nadat de beslissing al genomen was.

 

Geen signalen vooraf

Wij hebben vooraf ook geen signalen gekregen hebben over ernstige tekorten met betrekking tot het dierenwelzijn, niet van het betrokken ministerie, noch van bezoekers. Uit ervaring weten we dat burgers erg alert zijn als het over dierenwelzijn gaat (en terecht!). Wij krijgen als gemeente af en toe meldingen van ernstig verwaarloosde dieren in onze gemeente (paarden, honden, katten,…) en nemen deze ter harte. Maar over de Olmense Zoo hebben wij deze meldingen niet ontvangen. Integendeel, wij krijgen vaak reacties dat de huidige uitbaters jaar na jaar regelmatig investeren in het welzijn van de dieren. De vergelijking met de situatie 20 jaar geleden is frappant. Het is dan ook een toeristische trekpleister van formaat voor onze gemeente.

 

Uiteraard werkpunten

Uiteraard zijn er nog werkpunten en de uitbaters zijn zich daar bewust van. Op dat vlak hebben wij als gemeente kunnen ervaren dat de uitbaters zich altijd constructief hebben opgesteld, bijvoorbeeld in besprekingen rond veiligheid en bij rampenoefeningen.

 

Buiten proportie

Uit onze contacten met de uitbaters hebben wij steeds bijzonder veel passie voor de dieren en hun welzijn kunnen vaststellen. Vandaar dat het zo vreemd is dat ze juist op dit vlak zo streng worden aangepakt. De intrekking van de vergunning lijkt ons dan ook buiten proportie. Een dergelijke drastische maatregel biedt weinig of geen uitwegen voor de toekomst van de Olmense Zoo, de tewerkstelling van een 35-tal personeelsleden en ook voor het welzijn van de vele dieren.

 

Spoedig open en constructief overleg aub

De gemeente Balen dringt dan ook nadrukkelijk aan op overleg op zeer korte termijn, zowel in het belang van het welzijn van de dieren als voor de toeristische en educatieve waarde van het dierenpark. Wij hopen op een open en constructieve houding van de minister.

Nieuwsoverzicht