Vraag snel gratis onderzoek naar asbest in jeugdgebouwen aan

donderdag 28 maart 2024
De Vlaamse overheid keurde het protocol 'Asbestveilige lokale jeugdgebouwen' goed. Daarbij kunnen lokale jeugd(sport)verenigingen kosteloos een asbestonderzoek laten uitvoeren en eventueel het asbestcement van dak en gevel gratis laten ophalen. Stel je snel kandidaat, want het aantal is beperkt.

Met het sectorprotocol ‘Asbestveilige lokale jeugdgebouwen’ zorgen de OVAM en de verschillende sectorpartners ervoor dat lokale jeugd- en jeugdsportverenigingen kosteloos een asbestattest kunnen laten opmaken voor hun gebouwen en eventueel hun asbestdak of -gevel kunnen laten ophalen.

Asbest werd verwerkt in meer dan 3.500 materialen en komt regelmatig voor in woningen en gebouwen van vóór 2001. Aangezien kinderen, jongeren en jongvolwassenen het meest kwetsbaar zijn bij blootstelling aan asbest, zet men nu in op ondersteuning voor lokale jeugdgebouwen. Enerzijds het gratis laten opmaken van een asbestattest voor jouw jeugdgebouw (waarbij een deskundige een inventaris opmaakt van het asbest dat mogelijk aanwezig is). En anderzijds het gratis inzamelen van asbestcement van het dak of gevel van een jeugdgebouw. 

Een gratis asbestattest voor jouw jeugdgebouw


Een eerste stap in het asbestveilig maken van een gebouw, is de opmaak van een asbestattest. Als je voldoet aan een aantal voorwaarden (o.a. gebouw van vóór 2001, regelmatig in gebruik door lokale erkende jeugd(sport)vereniging,...) kan je gratis zo'n attest laten opmaken. Daarbij doet een deskundige ter plaatse een inspectie van het gebouw. Waar nodig, worden stalen genomen van asbestverdachte materialen.

Nadien ontvang je een attest dat duidelijk weergeeft waar asbesthoudende materialen in jullie jeugd(sport)gebouw aanwezig zijn. Het attest vertelt welke risico’s de asbestmaterialen op dit moment met zich meebrengen. Daarnaast geeft het asbestattest ook aan welke maatregelen je kan nemen om de materialen te beveiligen zodat jullie leden geen risico's meer lopen op het inademen van asbestvezels, in afwachting van verwijdering. Voor verwijdering van asbestcement van daken en gevels is ook ondersteuning voorzien (zie hieronder). 

Als je een asbestattest hebt, wil dat niet zeggen dat je onmiddellijk asbestmaterialen moet gaan verwijderen. Maar natuurlijk is het beter om dat op termijn wel te doen natuurlijk en in afwachting de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. 

Er is budget uitgetrokken voor ongeveer 1.200 locaties, dus stel je snel kandidaat!

Meer info over deze ondersteuning, de voorwaarden en het aanmeldingsformulier vind je op de website van OVAM.

Gratis inzameling van asbestcement van het dak of de gevel

Na het opmaken van een asbestattest heb je een duidelijk zicht op welke risicovolle asbestmaterialen er aanwezig zijn in en rond jouw jeugdgebouw.
Zijn er volgens het asbestattest asbestmaterialen in asbestcement aanwezig zoals golfplaten, dakbedekking of gevelleien? Dan heeft de OVAM ervoor gezorgd dat je daar makkelijk en veilig van kan af geraken. De OVAM komt het asbestcement aan jullie gebouw gratis ophalen!

Hoe gaat het in zijn werk?
Eenmaal jouw asbestattest is opgemaakt, kan je je aanmelden met het nummer van je asbestattest. Je zal enkele gegevens moeten doorgeven die een vlotte ophaling mogelijk maken. Nadien ontvang je de contactgegevens van de inzamelaar om samen een moment in te plannen voor de levering en ophaling van een asbestcontainer. Zo stem je makkelijk zelf het tijdstip af op de verwijderwerken door een aannemer of dakwerker. Die verwijderwerken behoren niet tot de dienstverlening van de OVAM. De inzamelaar van de OVAM brengt de gevulde container naar een erkende stortplaats of afvalverwerker.

Er is budget uitgetrokken om op zo’n 1.000 locaties asbest in te zamelen. Wanneer het budget op is, kunnen er geen nieuwe aanmeldingen goedgekeurd worden. Maak er dus snel werk van!

Meer info over deze ondersteuning, de voorwaarden en de aanpak van de verwijdering van het asbest en het aanmeldingsformulier vind je op de website van OVAM

Nieuwsoverzicht
Asbestdak (c) Pixabay Karolina Grabowska

Contact

Milieudienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be

Deel deze pagina

Naar top