Meer geld voor regionaal busvervoer, maar met behoud buslijn 83

dinsdag 26 maart 2024
Gemeente Balen onderschrijft de vraag van buurgemeente Mol voor meer geld voor het regionale busvervoer, maar kan zich niet vinden in de suggestie voor het afschaffen van nieuwe buslijn 83. Balen betreurt dat gemeenten tegen elkaar worden uitgespeeld omwille van besparingen bij de Vlaamse overheid.

Het gemeentebestuur van Balen onderschrijft de vraag van buurgemeente Mol voor meer geld voor het regionale busvervoer, maar kan zich absoluut niet vinden in de suggestie om de nieuwe buslijn 83 in Balen af te schaffen.

Buslijn 83 is gerechtvaardigd

De gemeente Balen kan zich perfect vinden in de vraag van de gemeente Mol om de oude buslijn 84 via Wezel en Gompel naar Mol-Centrum terug in te voeren. Met het voorstel om de nieuwe buslijn 83 (Lommel – Balen - Mol) af te schaffen, gaat het bestuur niet akkoord.

Inwoners van Wezel (een grensoverschrijdend gehucht van Balen en Mol), Gerheide en Soef hebben namelijk gevraagd om deze buslijn over Wezel via Gerheide en Soef naar Balen-Centrum in te voeren.

De gemeente Balen heeft deze vraag jaren geleden voorgelegd aan de Vervoersregio Kempen en De Lijn heeft deze als gerechtvaardigd beoordeeld op basis van recent marktonderzoek. Het afschaffen van deze lijn zou dan ook een grote stap achteruit zijn voor de minder mobiele inwoners van deze dorpskernen.

Besparingen Vlaamse overheid

Balen betreurt dat gemeenten nu tegen elkaar worden uitgespeeld omwille van besparingen op het openbaar vervoer door de Vlaamse overheid. Meer geld voor regionaal busvervoer is inderdaad noodzakelijk om tegemoet te komen aan de vragen vanuit verschillende gehuchten, zowel in Balen als in Mol.

Nieuwsoverzicht
Naar top