Grote investeringsprojecten: stand van zaken

woensdag 08 november 2023

In het meerjarenplan van het lokaal bestuur Balen zijn een aantal grote investeringsprojecten opgenomen. Heel wat projecten zijn zopas zo goed als afgerond: denk daarbij aan de rioleringswerken in Ongelberg en De Lei-Kerkplein in Olmen. Een aantal projecten zijn succesvol opgestart en op schema, zoals de onlangs gestarte uitbreidingswerken aan sportcomplex Bleukens en de grootse rioleringswerken plus de vernieuwing van het kerkplein in Hulsen. Andere dossiers, zoals de nieuwbouw voor school ’t Graantje, de jeugdinfrastructuur Rosselaar en heraanleg Kloosterplein en Veststraat, zitten in de laatste voorbereidingsfase. Het lokaal bestuur ziet zich helaas ook genoodzaakt twee projecten bij of uit te stellen door de prijsstijgingen ten gevolge van de wereldwijde crisissen en de beperkte financiële ruimte: van de uitbreidingsplannen van VC De Kruierie zullen in een eerste fase enkel de meest hoogdringende werken worden gerealiseerd, de bouw van het lokaal dienstencentrum voor senioren wordt uitgesteld. Bekijk hier een stand van zaken van de grote projecten.

Projecten in uitvoering

Het recentste grote project dat werd opgestart is de uitbreiding van sportcomplex Bleukens. Half oktober begon de aannemer met de grondwerken. Als alles volgens planning verloopt, hopen we het nieuwe, multifunctionele gebouw in gebruik te nemen in augustus 2024. Wat betreft de grote openbare werken zijn de werken in De Lei en Kerkplein in Olmen afgerond. Fase 2 van de rioleringswerken in Olmen (Kloosterstraat) is volop bezig. Ook de vernieuwing van het centrum van Hulsen is momenteel in volle gang en de rioleringswerken in Ongelberg-Krommepad zijn zo goed als afgerond.

Bijgestelde/uitgestelde projecten

Van twee grote investeringsprojecten moet het lokaal bestuur de timing jammer genoeg bijsturen, hoewel de omgevingsvergunning in beide gevallen al was afgeleverd. De uitbreidingsplannen van VC De Kruierie zullen in fases worden uitgevoerd: een eerste fase zal focussen op de renovatie van het huidige (oude) bibliotheekgebouw. De precieze krijtlijnen van deze fase zullen nog worden bepaald.

De bouw van het lokaal dienstencentrum voor senioren wordt uitgesteld. De betrokken partijen van de uitgestelde projecten worden nog apart geïnformeerd over de wijzigingen en volgende stappen.

De opeenvolgende wereldwijde crisissen van de voorbije jaren deden de aanbestedingsprijzen zodanig de pan uit swingen, dat beide projecten jammer genoeg niet meer passen in de huidige begroting.

Het blijft evenwel de absolute ambitie om beide projecten terug volledig mee op te nemen in een volgend meerjarenplan, zodra hiervoor de financiële ruimte beschikbaar is.

Projecten in voorbereiding

Er zijn ook nog heel wat projecten die in de pijplijn zitten en in de nabije toekomst zullen worden uitgevoerd. Na vele voorbereidingen kunnen de werken aan de nieuwbouw voor gemeentelijke basisschool 't Graantje (De Puzzel Gerheide) binnenkort beginnen: de gunning zal eerstdaags gebeuren en dan zullen de huidige gebouwen in het voorjaar van 2024 worden afgebroken, zodat daarna de nieuwbouw kan starten.

Binnen de jeugdsector zitten twee projecten in de pijplijn: een nieuwe infrastructuur voor de Chiro van Rosselaar en de verwerving van de gronden voor een multifunctioneel gebouw voor Chiro Olmen, speelpleinwerking Malpertuus, Jeugd Rode Kruis en harmonie Muzikalo in Olmen.

Op recreatiedomein Keiheuvel staat na de heraanleg van het domein, de zomerbar en de parking nu een veilige oversteekplaats tussen parking en domein op de planning.

De volgende grote wegenwerken die worden opgestart, zijn die van het Kloosterplein in Wezel half november en de Zinkstraat. Daarna staat de heraanleg van de Veststraat op het programma.

Ambitieus maar financieel gezond blijven

Het lokaal bestuur van Balen blijft de ambitie houden om de verschillende projecten uit te voeren. Door de stijgingen van loonkosten en prijzen van bouwmaterialen zijn we genoodzaakt om bepaalde projecten te spreiden in de tijd om een gezonde financiële situatie te behouden en verantwoord investeringsritme na te streven. Lokaal bestuur Balen heeft in het verleden steeds een gezond financieel beleid nagestreefd en zal dit ook blijven doen. Daarnaast blijft er ruimte voor de vele ambitieuze investeringen die hierboven zijn opgesomd.

Nieuwsoverzicht
Naar top