Gemeente Balen Gemeente Balen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Stand van zaken Steenweg op Leopoldsburg - half april

donderdag 20 april 2017
Als de weersomstandigheden het toelaten, zijn de werken in het eerste deel van fase 1 (tot aan drinkhall Geenen) klaar rond 10 mei. Het tweede deel van fase 1 (tot aan kruispunt met Schoorheide/militaire baan) moet dan afgerond zijn tegen Pinksteren, waarna beurtelings verkeer mogelijk wordt.

Vanaf begin mei: drinkhall Geenen bereikbaar via route 1 vanuit Centrum

Als de weersomstandigheden het toelaten, zal het eerste deel van fase 1 (tussen kruispunt met Krommepad en drinkhall Geenen) opengezet worden voor plaatselijk verkeer. Hierdoor wordt begin mei de handelaarsroute lichtjes aangepast: drinkhall Geenen zal vanuit het Centrum bereikbaar zijn via route 1 (en dus niet meer via route 2).

Voor het aanbrengen van de toplaag van het asfalt zal dit deel van fase 1 wel opnieuw enkele dagen worden dichtgezet.

 

Beurtelings verkeer vanaf Pinksteren

Op het tweede deel van fase 1 (tussen drinkhall Geenen en kruispunt met Schoorheide/militaire baan) moeten nog heel wat werken worden uitgevoerd (zie stand van zaken: fase 1 nog uit te voeren werken). Als de weersomstandigheden het toelaten, zullen tegen Pinksteren (4 juni) deze werken zijn afgerond. Hierdoor zal de handelaarsroute verdwijnen en zal er nadien gewerkt worden met beurtelings verkeer via verkeerslichten voor de werken in fase 2 en 3 (zie stand van zaken: beurtelings verkeer).

 

Onverantwoord rijgedrag zorgt niet voor vlot verloop van de werken

Voor het afwerken van het tweede deel van fase 1 (tussen drinkhall Geenen en kruispunt met Schoorheide/militaire baan) blijft de weg nog afgesloten tot aan Pinksteren. Op deze manier zullen de werken vlotter verlopen en ook veiliger voor de arbeiders van de aannemer. Zoals op de sociale media meermaals wordt aangehaald, zijn er nog steeds hardleerse chauffeurs die de omleiding niet volgen en tegen onverantwoorde snelheden door de werken razen. Zij hebben daarbij totaal geen oog voor de werknemers die soms op hun knieën werken aan het uitvoeren zijn. Dit zorgt zeker niet voor een vlot verloop van de werken.

 

Stand van zaken Steenweg op Leopoldsburg: half april

Fase 1 (kruispunt Krommepad tot Bruine Kolk) – uitgevoerd

 • De riolering is aangelegd, aansluitend op Schoor-Dorp tot Bruine Kolk.
 • De vrijliggende fietspaden zijn aangelegd: in het rood tot aan drinkhall Geenen en verder richting militaire baan in het grijs (dit is op vraag van Agentschap Wegen en Verkeer, omdat die in de landelijke gebieden beter bestand is tegen scheuren bij vrieskou).
 • De onderlaag van het asfalt is geplaatst.
 • De vluchtheuvels zijn aangebracht.
 • De pompputten van de riolering zijn geplaatst
 • De huisaansluitingen zijn aangekoppeld aan de nieuwe riolering.

 

Fase 1 – nog uit te voeren

 • De aannemer gaat de opritten aan de huizen opnieuw aanwerken (met inbegrip van de inbuizingen van de grachten en aanbrengen van de kopmuren).
 • Hij gaat ook de fundering voor fietsbruggen aanbrengen en vervolgens deze plaatsen. Daarna wordt het betonnen fietspad manueel aangestort naar de fietsbruggen toe.
 • De oevers van de grachten worden versterkt zodat ze bestand zijn tegen afkalven.
 • De aannemer plaatst de faunageleiding en de faunatunnels. Het gebied tussen de Kleine Hoofdgracht (aan drinkhall Geenen) en de Grote Nete (aan militaire baan) is eigenlijk een verbindingsstuk tussen het natuurgebied van de Vennen en dat van Scheps. Deze door de eeuwen heen kenmerkende vochtige gebieden zijn ecologische parels die Europees erkend zijn omdat er door de hoge waterkwaliteit zeldzame vissen en amfibieën (kikkers, padden,…) voorkomen. Om het voor deze dieren mogelijk te maken dat zij zich kunnen verplaatsen tussen de twee natuurgebieden, worden er faunatunnels aangelegd.

 

Fase 1 – lichte vertraging

Momenteel ligt fase 1 lichtjes achter op de planning. Dit komt o.a. omdat de ondergrond tussen de Kleine Hoofdgracht en Grote Nete (tussen drinkhall Geenen en de militaire baan) slechter bleek dan voorafgaandelijke proefboringen hadden aangetoond. Hierdoor moest er meer verbetering worden aangebracht dan voorzien. Door de regenval in maart duurde de droogtijd van de fundering van het fietspad ook al langer dan gepland. De aannemer heeft daarnaast ook een tijdje stilstand gekend omdat het verplaatsen van de nutsleidingen van Proximus meer tijd in beslag nam dan gepland.

 

Fase 2 en 3 versneld aangevat

Om de opgelopen vertraging in fase 1 wat te compenseren, is de aannemer vroeger dan gepland begonnen met de werken in fase 2 en 3 van de Steenweg op Leopoldsburg tussen Bruine Kolk en grens met Leopoldsburg.

 • Fase 2 is de zuidkant van de Steenweg op Leopoldsburg (zijde spoorweg).
 • Fase 3 is de noordkant van de Steenweg op Leopoldsburg (zijde militaire baan/kanaal van Beverlo).

Hier is men al ver gevorderd met het rooien van de bomen en het vrijmaken van de bermen. Ook het verplaatsen van de nutsleidingen is hier volop bezig.

De aannemer is in fase 2 intussen ook al gestart met aanleg van de pompputten en riolering. Ook het eerste deel van de riolering van fase 3 wordt nu al aangevat om tijd te winnen in de volledige planning.

 

Na Pinksteren: beurtelings verkeer met lichten

Als de weersomstandigheden het toelaten, moeten de werken in fase 1 afgerond zijn tegen Pinksteren (4 juni). Daarna gebeuren er hoofdzakelijk nog werken in fase 2 en 3: deze zijn minder ingrijpend en vinden vooral plaats in de bermen. Hierdoor is er beurtelings verkeer mogelijk met verkeerslichten.

Let wel: de werken moeten aan beide zijden van de weg gebeuren en over een langere afstand (bijna 4 km, tegenover 1,4 km in fase 1). De aannemer zal dan meestal langs één zijde van de weg aan het werken zijn. De lokale handelaarsroute (via Steegsebaan, Vennen en Peer Luytendijk) verdwijnt dan. De omleiding voor het doorgaand en zwaar verkeer via de ring van Lommel blijft behouden.

Nieuwsoverzicht
Steenweg op Leopoldsburg

Contact

Dienst openbare werken (wegenwerken)

Open vandaag: 9u - 12u en van 17u - 20u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 70
e-mail
wegenwerken@balen.be