Subsidie voor wolfwerende maatregelen ook voor runderen, paarden en pony's

donderdag 28 september 2023

In het najaar is er een verhoogde kans op wolvenaanvallen aangezien de jongen overschakelen op het eten van vlees en er dus veel voedsel moet verzameld worden.

In 2021 en 2022 werden in die periode in de regio Houthalen-Helchteren enkele pony’s aangevallen. In West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Sint-Truiden werd ook een rund aangevallen. Het Agentschap Natuur en Bos heeft daarop een schutkring afgebakend waarbinnen subsidies voor paarden en runderen mogelijk zijn. Via de schutkring waarbinnen ook Balen valt (zie afbakening op bijgevoegde kaart bij 'downloads'), kunnen nu ook voor runderen, paarden en pony's subsidies voor wolfwerende maatregelen worden verkregen.
 
Het Vlaams ministerie van Omgeving heeft deze schutkring en dus ook de subsidiemogelijkheid uitgebreid en verlengd tot en met 29 februari 2024.
 

Onvoorspelbaarheid wolven

Het afbakenen van de schutskring gebeurt op basis van een nauwgezette opvolging van de wolven en hun territorium. 
 
In onze regio is de roedel Hechtel-Eksel actief. Deze was op z'n grootst in het najaar 2022 met 13 à 14 wolven. In het voorjaar van 2023 kromp de roedel terug tot enkel het roedelpaar door het uitzwerven en sterfte van jonge wolven. In april 2023 werd een nieuwe nest welpen geboren. Eind juli werd het mannelijk ouderdier doodgereden, waardoor het vrouwelijk ouderdier momenteel haar jongen alleen groot brengt. 
 
Door het ontbreken van voldoende volwassen wolven, zullen mogelijk de welpen noodgedwongen vroeger dan normaal betrokken worden bij de jacht naar voedsel. De onervarenheid van deze jonge welpen vormt een onvoorspelbare factor. Vermoedelijk gaan er minder aanvallen op groot vee (runderen en paarden) plaatsvinden, maar uit voorzorg werd de schutskring toch verlengd. Aanvallen op onbeschermd (klein)vee zijn echter niet uitgesloten. 
 

Tot 90% subsidie voor wolfwerende maatregelen

Opvallend is dat de schadegevallen van de afgelopen drie jaar voor meer dan 95% plaatsvonden bij dieren zonder wolfwerende omheining. De overige gevallen bleken te gaan over een defect in de wolfwerende afrastering (vnl. geen stroom) of uitgebroken dieren. Het is dus sterk aangeraden om wolfwerende maatregelen te nemen: meer informatie hierover en over de subsidies (tot 90% terugbetaald) en ondersteuning op www.natuurenbos.be/wolf/schade. Er zijn zowel subsidies voor professionele veehouders als voor particulieren. 
 
Meer info op www.balen.be/wolf.
Nieuwsoverzicht

Contact

Milieudienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be

Deel deze pagina

Naar top