Werken De Lei-Kerkplein-Olmense Markt afgerond

vrijdag 06 oktober 2023
De werken in De Lei, Kerkplein en Olmense Markt zijn afgerond. Het Kerkplein werd heringericht en de straten beschikken nu over een gescheiden riolering en een nieuw wegdek. Er is ook een knip aangebracht, zodat er geen autoverkeer meer mogelijk is tussen het Kerkplein en het Olmense Marktplein.

Herinrichting Kerkplein na participatieproject

Via het participatieproject Olmen21 (2016-2018) vroeg het lokaal bestuur de Olmenaars om mee te denken over de toekomst van hun dorp. Eén van de wensen die daaruit sterk naar voren kwam, was de opwaardering van het Kerkplein en de Olmense Markt tot een gezellige, groene en autoluwe ruimte met toch voldoende parkeerruimte. Die herinrichting van het Kerkplein is nu een feit.

De gemeentelijke diensten zorgen in de loop van het plantseizoen nog voor het nodige groen.

Gescheiden riolering en nieuw wegdek

In samenwerking met watermaatschappij Pidpa maakten we het voorbije half jaar meteen ook van de gelegenheid gebruik om een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek aan te brengen in de straten De Lei en Kerkplein. We anticipeerden tegelijk op de toekomstige verfraaiing van het Olmense marktplein door tussen beide pleinen een knip aan te brengen voor het doorgaand autoverkeer.

Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel wordt het afvalwater en regenwater in De Lei en Kerkplein nu apart opgevangen. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie in Mol. Het regenwater wordt opgevangen en lokaal gebufferd door nieuw aangelegde wadi's (Water Afvoer Drainage Infiltratie), bestaande grachten en infiltratiebuizen. Zo werken we aan een betere bescherming tegen wateroverlast, een correcte waterhuishouding en proper water in onze beken en rivieren.

Meer info over de rioleringswerken in Olmen

Nieuwsoverzicht
Kerkplein Olmen 6 oktober 2023

Contact

Dienst openbare werken (wegenwerken)

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 70
e-mail
wegenwerken@balen.be

Deel deze pagina

Naar top