Gompelbaan (Mol) vanaf 9 oktober twee maanden afgesloten ter hoogte van spoorweg Rozenberg

donderdag 21 september 2023
De Gompelbaan is vanaf maandag 9 oktober 2 maanden afgesloten voor alle auto- en vrachtverkeer ter hoogte van de spooroverweg. Voor fietsers en voetgangers wordt een beveiligde doorgang voorzien zodat ze te voet de spoorweg kunnen kruisen. Auto’s van en naar Gompel kunnen omrijden via Toemaathoek.

[persbericht gemeente Mol, dd. 21 september 2023]

Beveiligde doorgang voor fietsers

Voor fietsers wordt op elk moment een beveiligde doorgang langs de werfzone voorzien. Deze wijzigt afhankelijk van de voortgang van de werken. Fietsers worden verplicht om af te stappen én te voet de doorsteek te gebruiken. Bij het kruisen van de spoorweg roepen we op om altijd goed de slagbomen en de overweglichten in de gaten te houden. Zonder deze doorsteek moeten we voor de fietsers een bijzonder lange omleiding voorzien via de Gompeldijk en Toemaathoek.

Omleiding voor auto’s en vrachtverkeer

Auto’s kunnen de sleufwerken onmogelijk kruisen. Voor hen voorzien we twee omleidingen:

• Bestemmingsverkeer Gompel (lager dan 3,10 meter): omleiding via Ginderbuiten, Toemaathoek, Gompeldijk
• Verkeer naar Wezel, Balen en verkeer hoger dan 3,10 meter: omleiding via Ginderbuiten, Zuiderring (N71) en Postelweg (N136)

Samen met andere wegenwerken

We begrijpen dat deze werkzaamheden samenvallen met andere projecten die een aanzienlijke verkeersimpact hebben in onze gemeente (Mol), met name het rioleringsproject Sint-Apollonialaan (PIDPA, Aquafin en gemeentebestuur als opdrachtgever), Centrum West (PIDPA, Fluvius en het gemeentebestuur als opdrachtgever) en de heraanleg van het kruispuntencomplex Turnhoutsebaan – Kapellestraat – Postelarenweg (Agentschap Wegen & Verkeer als opdrachtgever). Daarnaast lopen op verschillende plaatsen de werken voor Fiberklaar.

De verkeersdienst (Mol) probeert binnen de voorziene fasering van de verschillende projecten omleidingen en verkeersmaatregelen te voorzien die elkaar niet doorkruisen. We begrijpen dat dit voor weggebruikers niet altijd eenvoudig is en leidt tot langere rijtijden. Door de financiële en technische complexiteit van de lopende projecten is het onmogelijk om de geplande werken te verschuiven in de tijd. We hopen dan ook op het nodige begrip en geduld. Automobilisten vragen we vooral om hun snelheid aan te passen volgens de tijdelijke signalisatie, zodat ook fietsers veilig de omleidingsroutes kunnen gebruiken.

Bergbezinkingsbekken

De Gompelbaan (officieel nog net Rozenberg) afsluiten ter hoogte van de spoorweg is noodzakelijk om een ondergrondse verbinding te maken tussen de Wilgenstraat (kant Ginderbuiten) en het nieuwe bergbezinkingsbekken dat wordt aangelegd naast de werkbarakken van Lichtstoet Rozenberg. Deze verbinding vormt technisch een stevige uitdaging, aangezien er ook kort bij twee intensief gebruikte spoorlijnen moet gewerkt worden.

De aanleg van de verbinding naar het bergbezinkingsbekken vormt het sluitstuk van de rioleringswerken die in 2022 in Ginderbuiten werden uitgevoerd in opdracht van Aquafin. Dit ondergrondse bekken wordt gebouwd naast de Gompelbaan/Rozenberg, in de vrijgemaakte zone naast de werkbarakken van Rozenberg Lichtstoet. Het bergbezinkingsbekken moet voorkomen dat het huishoudelijk afvalwater van ongeveer 4.400 inwoners van Ginderbuiten en Gompel (deels) bij hevige regenval nog in de Scheppelijke Nete belandt. Het bergbezinkingsbekken stockeert tijdelijk het huishoudelijk afvalwater waarna het vertraagd naar het waterzuiveringsstation langs de Borgerhoutsendijk wordt afgevoerd.

Omleiding De Lijn

Door het afsluiten van de Gompelbaan/Rozenberg moeten ook de bussen van De Lijn omrijden. Voor Gompel gaat het concreet over buslijn 84 van en naar Limburg. De bussen gebruiken in beide rijrichtingen de omleiding via de Postelweg/Postelsesteenweg (N136), Zuiderring (N71) en Ginderbuiten (N103). Door deze omleiding worden verschillende haltes op de Wezelbaan, Colburnlei en Gompelbaan tijdelijk niet bediend. De meest nabijgelegen overblijvende haltes zijn Balen Vierhoek (kruispunt Café Congo) en ter hoogte van de spooroverweg Rozenberg.

Meer info: verkeersdienst gemeente Mol, 014/27 24 34, verkeersdienst@gemeentemol.be 

Nieuwsoverzicht
Naar top