Gemeente Balen Gemeente Balen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Stand van zaken Steenweg op Leopoldsburg: eerste deel fietspad aangelegd

donderdag 16 maart 2017
De onderlaag van het asfalt is gelegd en de eerste fietspaden zijn ook gestort. De aannemer verzoekt om minstens 24u er niet over te lopen (er zijn bruggetjes voorzien) en een goede week niet met de auto erover te rijden. Bewoners wordt gevraagd hun auto tijdelijk elders te parkeren.

Stand van zaken werken Steenweg op Leopoldsburg - 16 maart 2017

Eindelijk zien we het eerste deel verschijnen van waar het allemaal eigenlijk om te doen is bij deze werken: de vrijliggende fietspaden die ervoor zullen zorgen dat fietsers en schoolgaande jeugd op een veilige manier langs deze drukke gewestweg kunnen rijden.

De onderlaag van het asfalt werd intussen aangebracht tussen Schoor en Kleine Hoofdgracht (aan drinkhall Geenen). Op donderdag 16 maart werd de eerste strook fietspad getrokken tussen bestaande fietspad Schoor en Kleine Hoofdgracht. Vrijdag 17 maart wordt de strook fietspad aan de andere zijde getrokken.

Vanaf 20 maart start de aannemer met het aanwerken van de opritten. De opritten van de handelaars krijgen hierbij voorrang.

Het aanleggen van de voetpaden in Schoor start vanaf eerste week april.

De omleiding voor het doorgaand verkeer via Lommel en de handelaarsroutes voor de klanten van deze winkels en de plaatselijke bewoners, blijven voorlopig nog behouden.

Fietspad tot militaire baan: nog even wachten

De fietspaden in de zone tussen Kleine Hoofdgracht en Schoorheide (de zogenaamde 'militaire baan') kan momenteel niet gestort worden: daar is het afwachten totdat de fundering verder uitgedroogd is. Deze is te nat en het verdichten gaat dan niet. Het trillen van de wals zorgt ervoor dat het water opgetrild wordt, waardoor de fundering verandert in slijk. Met de aanleg van deze fietspaden wordt dan ook gewacht tot de fundering voldoende droog is. Zo vermijden we dat het fietspad later zou verzakken. Dit deel van het fietspad wordt in het grijs aangelegd (en niet in het rood) op vraag van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer.

Aanleg faunatunnel en fietsbruggen

In de zone rond Kleine Hoofdgracht en Grote Nete zal de aannemer nog faunageleiding moeten aanbrengen (voor amfibieën en reptielen) alsook een faunatunnel over de ganse breedte van de weg (in opdracht van het Vlaams Agentschap Natuur en Bos).

De fietsbruggen over de Kleine Hoofdgracht en Grote Nete dienen ook nog aangebracht te worden.

Ook deze werken nemen redelijk wat tijd in beslag. Vanaf het moment dat de faunatunnel is aangebracht, zal een deel van de handelsroute wijzigen, namelijk dan zal drinkhall Geenen bereikbaar zijn vanuit het Centrum (handelaarsroute 1). Voor de rest zal tijdelijk nog via handelaarsroute 2 en 3 bereikbaar blijven. Maar eenmaal alles afgewerkt is tot aan Bruine Kolk, vervallen de handelaarsroutes en wordt er gewerkt met beurtelings verkeer.

Riolerings- en nutswerken verder richting Leopoldsburg

De rioleringswerken zijn al aanbeland in de tweede fase (voorbij Bruine Kolk, richting Leopoldsburg). De aannemer is intussen gestart met de aanleg van de riolering aan de zuidzijde langs Steenweg op Leopoldsburg (kant Bruine Kolk), aansluitend op het reeds gerealiseerd stuk in fase 1 (tussen Schoor-Dorp en Bruine Kolk).

De nutsmaatschappijen Eandis, Pidpa, Proximus en Telenet zijn met het verplaatsen van hun leidingen gevorderd tot net voorbij de verkaveling Malou. De overkoppelingen naar de huisaansluitingen volgen kortelings hierop.

Nieuwsoverzicht
Aanleg fietspad Steenweg op Leopoldsburg

Contact

Dienst openbare werken (wegenwerken)

Open vandaag: 9u - 12u en van 17u - 20u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 70
e-mail
wegenwerken@balen.be