Infosessie over windturbine op industrieterrein Berkebossen (13 feb)

maandag 30 januari 2023
Op maandagavond 13 februari organiseert AGC samen met Luminus een infosessie over de bouw van een windturbine op haar bedrijfsterreinen in Berkebossen (Mol-Gompel). Alle buurtbewoners en overige geïnteresseerden, ook uit Balen, zijn welkom. Schrijf vooraf in via www.deglasmolen.be of 02/289 95 66.

Het project ‘De Glasmolen’ omvat de bouw van een windturbine op de bedrijfsterreinen van AGC Glass Europe. Initiatiefnemers AGC en Luminus organiseren deze sessie in aanloop naar het openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek vormt een eerste belangrijke stap in de procedure voor het al dan niet bekomen van een omgevingsvergunning.

Eind september 2021 zette de Vlaamse regering een streep door de windturbine die begin 2021 door Luminus was aangevraagd. Luminus blijft overtuigd van de locatie en diende recent een nieuw aanvraagdossier in met een bijkomende motivering en extra studies.

Waarom?

De nieuwe aanvraag past volgens Luminus en AGC Glass Europe binnen de maatschappelijke uitdaging om onze afhankelijkheid van buitenlandse fossiele brandstoffen te verminderen. Daarnaast draagt de windturbine volgens Luminus en AGC bij tot het streven naar een klimaat-neutrale samenleving in 2050. Zij beoordelen de bedrijfssite van AGC Glass Europa als een geschikte locatie voor een windturbine, dat de vierde zou zijn op het industrieterrein Berkebossen.

Infosessie 13 februari

Op maandagavond organiseren AGC Glass Europe en Luminus een informatiesessie op de bedrijfsterreinen van AGC. Alle buurtbewoners in een straal van 800 meter rond de fabrieksvestiging ontvangen hiervoor een uitnodiging in de brievenbus. Ook overige geïnteresseerden zijn welkom.

Wie wil komen, schrijft voor dinsdag 7 februari in via www.deglasmolen.be. Er wordt dan een tijdslot geselecteerd. Elke sessie duurt een half uur, gevolgd door een kwartier voor het stellen van vragen. Specifieke of heel uitgebreide vragen worden nadien via mail beantwoord. Ook via de website kunnen steeds vragen worden gesteld. Telefonisch inschrijven kan tijdens de weekdagen van 9 tot 17 uur via 02/289 95 66

Wie ingeschreven is, meldt zich een tiental minuten voor het aanvangsuur van de sessie aan bij de portier van AGC, ingang Voortstraat.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek vormt een eerste belangrijke stap binnen de aanvraagprocedure voor het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning. Tijdens deze periode krijgt iedereen de kans om het dossier in te kijken. Dit kan online via www.omgevingsloket.be of persoonlijk – na afspraak – op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Mol, eerste verdieping in ’t Getouw (Molenhoekstraat 2). Wie wenst kan tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. 

Meer info

Luminus &  AGC Glass Europe, www.deglasmolen.be

Nieuwsoverzicht
Naar top