Financiën lokaal bestuur kreunen onder inflatie, energie- en bouwkosten

woensdag 21 september 2022
Door de stijgende personeelskosten (indexaties), torenhoge energiekosten en oplopende prijzen voor bouwmaterialen moet het lokaal bestuur Balen sterk overwegen om de toekomstige projecten en investeringen te herbekijken. Het verkrijgen van subsidies zal cruciaal zijn bij de geplande bouwprojecten.

Lokaal bestuur Balen wil maximaal blijven inzetten op de geplande bouwprojecten (o.a. de uitbreiding van sporthal Bleukens en VC De Kruierie en de nieuwbouw van het lokaal dienstencentrum voor senioren en het jeugdcentrum in Olmen en Rosselaar). Het verkrijgen van subsidies zal daarbij van cruciaal belang zijn. Als voor een project deze subsidies niet toegewezen worden, dan moeten we sterk overwegen om dit project te verplaatsen naar een latere datum, mogelijk naar een volgende legislatuur.

Impact groter dan onder corona

Uit een studie van Belfius blijkt dat de huidige inflatie een veel grotere negatieve impact heeft op de financiën van de lokale besturen dan de coronacrisis. Net zoals in heel wat steden en gemeenten, zullen ook in Balen de meerjarenplannen dus flink moeten bijgestuurd worden. Door de hoge inflatie wordt het leven voor iedereen duurder. Voor lokale besturen betekent een hogere inflatie o.a. ook een sterke stijging van de personeelskost door enkele indexaanpassingen van de lonen. Doordat de loonkosten de grootste kostenpost is voor elke dienstverlenende organisatie, neemt dit ook voor het lokaal bestuur Balen een grote hap uit het budget, méér dan we oorspronkelijk voorzien hadden.

Daarnaast heeft het lokaal bestuur Balen, net als elk huishouden, ook te kampen met torenhoge energierekeningen. Tel daar ook nog de stijgende kosten voor bouwmaterialen bij die de lopende en toekomstige projecten en investeringen ook in Balen een stuk duurder doen uitvallen dan oorspronkelijk gebudgetteerd. En het ziet er niet naar uit dat al die kosten de komende jaren sterk gaan dalen.

Gemeentefinanciën onder druk

Elke gemeente past elk jaar haar meerjarenplan aan, rekening houdend met de wijzigende economische situatie en de verwachtingen op vlak van inkomsten en uitgaven. Dit jaar kijkt het lokaal bestuur van Balen met extra bezorgdheid uit naar die herziening van die plannen. De nieuwe uitdagingen naar loon-, energie- en bouwkosten zet ook het lokaal bestuur van Balen ertoe aan om haar investeringen en projecten grondig te herbekijken.

Als de verhoopte subsidies niet toegekend worden, vrezen we ervoor dat we bepaalde investeringen zullen moeten spreiden in de tijd. Het lokaal bestuur van Balen volgt de komende tijd deze evolutie van nabij op en hoopt dat ze maximaal kan blijven inzetten op de geplande bouwprojecten.

Nieuwsoverzicht
Naar top