Gemeente en OCMW gaan minder energie verbruiken: gebouwen op maximum 19°C

vrijdag 16 september 2022
Het lokaal bestuur neemt een eerste reeks maatregelen om het energieverbruik terug te dringen. Door de forse prijsstijgingen stevenen we af op bijna een verdriedubbeling van onze energiefactuur. We nemen gerichte maatregelen op korte termijn en bekijken wat we in de nabije toekomst nog kunnen doen.

We hopen om alvast stevig te besparen op onze verwarmingskosten door het verlagen van de temperatuur tot 19°C in de meeste gebouwen van gemeente en OCMW. Dit geldt uiteraard niet voor het woonzorgcentrum en de scholen: daar zal apart bekeken worden welke maatregelen er genomen kunnen worden. Daarnaast stoppen we met de buitenverlichting van onze monumenten en openbare gebouwen, en onderzoeken we het aanpassen van het nachtregime van onze openbare verlichting.  

Het lokaal bestuur heeft de laatste jaren gelukkig al veel investeringen gedaan in energiezuinige verlichting en het vervangen van oudere verwarmingsinstallaties. Maar ook met deze en bijkomende maatregelen zal onze totale energiekost nog fors stijgen. Het lokaal bestuur rekent tevens op de medewerking van alle personeelsleden en bezoekers van onze gebouwen om de energiekosten zoveel mogelijk te drukken de komende maanden: alle beetjes zullen daarbij helpen.  

Naar 19°C  

De meest opvallende maatregel omvat het begrenzen van de temperatuur in onze gebouwen tot maximum 19°C. Vanaf de start van het stookseizoen stellen we onze verwarmingsinstallaties in op deze maximumtemperatuur (met uitzondering van het woonzorgcentrum en de scholen). Eén graad verlagen levert een energiebesparing op van 5 tot 7%. Met deze maatregel mikken we over alle gebouwen heen op een serieuze besparing van de energiefactuur die dit jaar sowieso erg stevig zal zijn, net zoals bij elk huishouden.  

Daarbij zal bekeken worden om deze 19°C ook enkel maar binnen bepaalde uren overdag te garanderen, en dus bijvoorbeeld niet meer in de avonduren. 

Openbare verlichting 

Zonder maatregelen zal de factuur voor de openbare verlichting in Balen (straatverlichting en buitenverlichting van monumenten en openbare gebouwen) stijgen van ongeveer 250.000 euro (2019) naar 700.000 euro (of meer bij verder stijgende energieprijzen).  

Daarbij is het nog een meevaller dat we de afgelopen jaren al stevig investeerden in energiezuinige openbare verlichting, waarbij traditionele straatlampen worden vervangen door energiezuinige LED-lampen. Deze LED-lampen verbruiken niet alleen minder elektriciteit, je kan ze tijdens de nachtelijke uren dimmen tot 50% van de capaciteit. We zetten dit investeringsritme verder.  

Ook zijn heel wat gebouwen van gemeente en OCMW voorzien van zonnepanelen (o.a. gemeentehuis, VC De Kruierie, gemeentelijke werkplaatsen, woonzorgcentrum, Bleukens, scholen,…). 

Als bijkomende maatregelen zullen we alvast stoppen we met het (buiten) verlichten van monumenten en openbare gebouwen. Verder wachten we ook het plan van Fluvius af om het nachtregime van de openbare verlichting aan te passen. Vermoedelijk zal een groot deel van deze verlichting ’s nachts gedoofd worden, met uitzondering van de lichten aan de kruispunten en op specifieke locaties (bijvoorbeeld schoolomgevingen). 

Dikketruienmaanden 

Het lokaal bestuur zal net zoals in elk huishouden de komende maanden maximale inspanningen moeten doen om energie te besparen om de energierekening enigszins binnen de perken te houden.  

Met deze maatregelen willen we een voorbeeldfunctie geven en roepen we onze burgers op om ook grondig na te denken over energiebesparende maatregelen binnen elk huisgezin.  

We gaan enkele ‘dikketruienmaanden’ tegemoet. Maar we rekenen op jullie begrip en medewerking. Bedankt alvast hiervoor.  

Nieuwsoverzicht
Naar top