Inspiratiegids voor duurzame (buiten)sportevenementen

maandag 01 augustus 2022

Voortaan kunnen organisatoren van sportevenementen beroep doen op een handige inspiratiegids om de vele sportevenementen die Vlaanderen rijk is, duurzamer te maken. De gids bevat tal van goede praktijkvoorbeelden en bruikbare tips rond duurzaamheid, waarmee organisatoren concreet aan de slag kunnen. Vooral buitensportevenementen hebben baat bij de vele innovatieve aanbevelingen rond o.a. afval, catering, energieverbruik en mobiliteit. Op het einde is er nog een handige checklist.

De inspiratiegids wordt enkel digitaal ter beschikking gesteld en zal regelmatig geactualiseerd worden. Raadpleeg de eerste versie op de website van de OVAM.

De inspiratiegids is een initiatief van Sport Vlaanderen, de OVAM, Bond Beter Leefmilieu, Fost Plus en Mooimakers.

Zeven impactdomeinen

De gids geeft tips en voorbeelden voor zeven impactdomeinen:

  • Organisatie: opmaak van een duurzaamheidsplan, oprichting van ecoteams
  • Mobiliteit: opmaak van een mobiliteitsplan waarbij het S.T.O.P.-principe wordt toegelicht (in volgorde van voorkeur: stappen, trappen, openbaar vervoer en privaat autovervoer).
  • Afval: afvalbeheer, praktische en haalbare alternatieven voor onder andere wegwerpstartnummers, goodiebags en signalisatie.
  • Catering: hier hebben we het onder meer over de wetgeving die sinds 2020 zo veel mogelijk wegwerpverpakkingen voor het aanbieden van drank verbiedt en over de uitbreiding van deze regelgeving sinds 2022 naar bereide voedingsmiddelen op evenementen van overheden.
  • Ruimte: gaat dieper in op natuurbescherming en de keuze van de locatie.
  • Energie en water: maximaal reduceren in douches, toiletten, verlichting
  • Communicatie: Inspireren, sensibiliseren en engageren vormen de sleutel tot een duurzaam sportevenement op korte en lange termijn.

Op de website van OVAM vind je ook andere gidsen en studies uit binnen- en buitenland over het verduurzamen van evenementen (o.a. over herbruikbare bekers en cateringmateriaal). 

Nieuwsoverzicht
Naar top