Premie van 300 euro voor wie met propaangas of huisbrandolie stookt

donderdag 14 juli 2022
Wie zijn woning verwarmt met gas of mazout uit een eigen of gezamenlijke tank, kan een extra premie aanvragen van 225 euro (zogenaamde Mazout-of stookoliecheque). De aanvraag moet je zelf doen en kan nog tot en met 31 maart 2023.

[Update 16 september 2022]

Intussen werd het bedrag op 16 september 2022 verhoogd naar 300 euro en de periode verlengd naar 31 maart 2023


[Origineel bericht]

Door de sterke stijging van de energieprijzen heeft de regering een reeks maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen. Daarom besliste de regering om gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk een eenmalige forfaitaire toelage van 225 euro toe te kennen.

Wie kan de toelage aanvragen?

Elk gezin dat tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie of propaan in bulk moest aankopen voor de verwarming. De toelage is zowel geldig voor gezinnen die wonen in een eengezinswoning, als gezinnen die wonen in een appartement. 

Die toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd.


Hoe vraag je de toelage aan?

Je kan de toelage zowel online als op papier aanvragen. Er bestaan twee soorten formulieren. Welke je moet kiezen hangt af van je woning:

  • Formulier A: voor iedereen die in een individuele woning woont (die geen deel uitmaakt van een appartementsgebouw);
  • Formulier B: voor wie in een appartemensgebouw woont.


De toelage online aanvragen

Online aanvragen worden sneller verwerkt. In dat geval moet je je digitaal identificeren (bv. met je elektronische identiteitskaart of Itsme).

Klik hier om naar de online aanvraagformulieren te gaan.


De toelage op papier aanvragen

Het papieren formulier kan je downloaden van de website van de FOD Economie of aanvragen bij je leverancier van stookolie of propaan.

Het correct ingevulde formulier stuur je met de gevraagde bewijzen aangetekend terug naar dit adres:

FOD Economie
Algemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Welke documenten moet ik meesturen of opladen?

  • Een kopie van de factuur voor de levering van stookolie of propaan in bulk tussen 15 november 2021 en 31 december 2022.
  • Een bewijs van jouw betaling van de factuur of de verklaring van de leverancier als je gespreid betaalt en waaruit blijkt dat je in staat bent om te betalen.
  • Je rijksregisternummer en bankrekeningnummer (IBAN en BIC).
  • Het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van jouw leverancier.
  • Enkel voor bewoners van een appartementsgebouw (formulier B): het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van het mede-eigendom.


Tot wanneer kan ik de toelage aanvragen?

Je kan tot 31 maart 2023 een aanvraag indienen.

De FOD Economie controleert en beslist binnen twee maanden over de geldigheid van je aanvraag. De betaling wordt automatisch overgemaakt op de bankrekening die je op het formulier invulde.


Ik heb nog andere vragen

Heel wat antwoorden kan je vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Is er toch iets niet duidelijk? Dan kan je het Contact Center van de FOD Economie contacteren op 0800 120 33 (gratis nummer) of via stookoliecheque@economie.fgov.be 

Heb je hulp nodig bij je aanvraag? Maak dan gratis een afspraak met de sociale dienst van het OCMW via 014/82 98 48 of info@ocmwbalen.be. Zij helpen je hier graag mee verder.


Heb ik nog recht op andere premies?

De stookoliecheque van 225 euro is niet de enige maatregel die de regering nam om de koopkracht van de huishoudens te ondersteunen.

Door de diversiteit aan maatregelen is het niet altijd gemakkelijk om te weten voor welke je in aanmerking komt. Daarom ontwikkelde de FOD Economie een online vragenlijst waarmee je aan de hand van enkele vragen snel kan nagaan op welke maatregel je aanspraak kan maken. 

Nieuwsoverzicht
Premie

Contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 13u - 17u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top