Regionaal medisch coördinatieoverleg: "Hopelijk laatste verslag"

donderdag 05 mei 2022
[Onderstaand verslag is gebaseerd op het regionaal medisch coördinatieoverleg van donderdag 5 mei]
 
Dit is — hopelijk definitief — het laatste van meer dan 100 medische coördinatieverslagen. Sinds het uitbreken van de coronacrisis midden maart 2020 publiceerden we van het medisch coördinatieoverleg regelmatig een publiek verslag. Elke donderdagochtend vergaderde een delegatie van het Heilig Hartziekenhuis van Mol, eerstelijnszone BalDeMoRe, het Rode Kruis en de gemeente Mol voor een coronaoverleg. Wekelijks werden lokale cijfers uitgewisseld, evoluties besproken en mogelijke acties voorbereid. 

Niemand kon midden maart 2020 vermoeden dat de wekelijkse overlegmomenten – aanvankelijk zelfs tweewekelijks – meer dan twee jaar zouden duren. Vanaf het begin werd gekozen voor een open communicatie, waarbij we ook moeilijke boodschappen zo eerlijk mogelijk brachten. De coronacrisis liet onze samenleving niet onberoerd. We probeerden om zo sereen mogelijk de lokale evoluties en genomen beslissingen te verwoorden. We hopen dat deze aanpak op moeilijke momenten waardevolle inzichten gaf in een uiterst complex verhaal met talrijke invalshoeken. Niemand heeft een glazen bol voor wat de toekomst brengt. Hopelijk vormt dit verslag effectief het allerlaatste…  

Heilig Hartziekenhuis (Mol)

• Net zoals de voorbije weken schommelt het aantal coronapatiënten in het Heilig Hartziekenhuis rond de 10 opnames.
• Op het niveau van de Kempense regio gaat het om 40 à 50 patiënten. Gelukkig ligt er op dit moment in geen enkel ziekenhuis in de regio nog een coronapatiënt op intensieve zorgen.
• Het ziekenhuis bekijkt de komende weken de afbouw van de cohorteafdeling op geriatrie, zodat er meer ‘gewone’ bedden beschikbaar komen.
• De acute uitval onder het personeel door coronabesmettingen is de afgelopen weken verder gedaald.
• Het ziekenhuis stelt vast dat de afgelopen twee jaren bijzonder zwaar zijn geweest voor alle medewerkers. Dit blijkt uit de verhoogde afwezigheidscijfers voor de langere termijn. Het ziekenhuis levert alle mogelijke inspanningen om medewerkers te ondersteunen en te helpen waar nodig.
• Het ziekenhuis benadrukt dat — volgens de richtlijnen van de hogere overheid — het op dit moment verplicht blijft om een mondmasker te dragen in de gebouwen. Gelieve deze regel strikt op te volgen.
• Alle medewerkers van het ziekenhuis willen ook graag de vele mensen bedanken die begrip (en medewerking) toonden voor de moeilijke omstandigheden waarin ze moesten werken. Elke blijk van waardering die ze van zoveel mensen kregen, was daarbij van onschatbare waarde om steeds weer de nodige moed en inzet te vinden om deze gezondheidscrisis de baas te kunnen. Onze oprechte dank daarvoor.

Besmettingen in Balen

• Het aantal geregistreerde besmettingen blijft ook in onze gemeente gestaag dalen. Op een week tijd is dit aantal meer dan gehalveerd. In vergelijking met de 90 besmettingen vorige week komen we nu uit op een besmettingsaantal van 43.
Klik hier voor meer informatie over de besmettingscijfers in Balen de afgelopen week.

Vaccineren

• Op dit moment zitten we nog in de voorbereidende fase van de nieuwe vaccinatieaanpak, waarbij vaccineren tijdelijk niet mogelijk is. In onze eerstelijnszone zal het vaccineren in de eerste plaats gebeuren via de eerstelijnszorg (huisartsen en huisartsenpraktijken in samenwerking met de apotheken). De nodige voorbereidingen worden achter de schermen getroffen.
• Parallel organiseren we de mogelijkheid om snel een vaccinatiepunt te kunnen oprichten.
Het callcenter blijft bereikbaar op 014/38 90 47. Wanneer je je wilt laten vaccineren, dan plaatsen we je op een contactlijst. Deze gebruiken we wanneer het vaccineren opnieuw opstart.
• Op dit moment heeft de hogere overheid nog geen beslissingen genomen over het al dan niet bijkomend vaccineren van specifieke doelgroepen.

Nieuwsoverzicht
Naar top