Aantal besmettingen in Balen verder gedaald

donderdag 28 april 2022
De forse daling in het aantal besmettingen van vorige week zet zich deze week door, weliswaar in iets mindere vorm. Het aantal besmettingen is vooral gedaald bij alle leeftijdsgroepen onder de 60 jaar (het sterkst bij de dertigers en veertigers). Er is nog een lichte stijging bij de 60'ers en 80+.

De gemeentelijke crisiscel volgt de evolutie van het aantal besmettingen dagelijks op. Waar er zich clusters (een groep van besmettingen die met mekaar in verband staan of die mogelijk een versnelling van een uitbraak kunnen veroorzaken) voordoen, zoals bv. in scholen, bedrijven of verenigingen, worden er bijkomende maatregelen genomen. 

Analyse van aantal besmettingen afgelopen week (update 28 april)

Het aantal besmettingen in Balen is afgelopen week verder gedaald:  

• woensdag 20 april: 115 besmettingen in voorbije week (incidentiegraad* van 504)
• woensdag 27 april: 90 besmettingen in voorbije week (incidentiegraad* van 395)

Het aantal besmettingen is vooral gedaald bij alle leeftijdsgroepen onder de 60 jaar. De daling is het sterkst bij de dertigers en veertigers: deze zijn gehalveerd de afgelopen week. Er is nog een lichte stijging bij de zestigers en 80-plussers. Bij de zeventigers is er een zeer lichte daling.

De meeste besmettingen zitten momenteel bij de vijftigers en zestigers.

Voorzichtigheid blijft geboden (want er geraken nog altijd mensen met een verlaagde immuniteit besmet): afstand houden en ventilatie. Ook het mondmasker blijft verplicht in zorginstellingen (ziekenhuis, dokter, apotheek, kinesist, psycholoog,...) of als het ergens druk is. 

(*) De incidentiegraad is het aantal besmettingen in verhouding tot 100.000 inwoners. Zo kan men een vergelijking maken tussen gemeenten. Een uitbraak van 20 besmettingen in een kleinere gemeente heeft immers meer impact dan 20 besmettingen in een grote stad. Zo kan men sneller ingrijpen en verbanden leggen. 

Nieuwsoverzicht
Naar top