Medisch coördinatieoverleg: “Vaccinatie- en testcentrum verdwijnen binnenkort"

vrijdag 15 april 2022

[Onderstaand verslag is gebaseerd op het regionaal medisch coördinatieoverleg van donderdag 14 april]

Eind deze maand verdwijnt de tent van het regionaal vaccinatiecentrum BalDeMoRe in De Zwaan (Mol-Centrum) en stopt het testen in ecocentrum De Goren (Mol-Rauw). Zowel voor het vaccineren als het testen zijn beide tijdelijke infrastructuuroplossingen niet langer nodig. Het vaccineren wordt onder de coördinatie van eerstelijnszone Baldemore verder opgenomen door de huisartsen(praktijken). Voor het testen verwachten we binnenkort een bijgestuurde teststrategie van de hogere overheid. Ook de druk op het Heilig Hartziekenhuis (Mol) is in dalende lijn, vooral dankzij de kalmere paasvakantie en het lagere aantal besmettingen onder de medewerkers. 

Heilig Hartziekenhuis (Mol) 

Het aantal opgenomen coronapatiënten schommelt min of meer rond hetzelfde niveau (gemiddeld 20 patiënten) met op- en afgaande pieken en dalen. Begin deze week was het aantal opgenomen coronapatiënten op de gewone afdelingen gedaald naar 16. Inmiddels is dit opnieuw opgeklommen naar 24. Ook op de dienst intensieve zorgen liggen nog twee coronapatiënten.
• De huidige corona-opnames omvatten zowel patiënten met corona in ‘nevendiagnose’ als patiënten die echt wegens corona worden opgenomen. En soms evolueert dat ook nog, waardoor het eerder een combinatie is dan een zwart/wit-verhaal.
• Ook patiënten met corona in ‘nevendiagnose’ zorgen voor een verhoogde druk op het ziekenhuis omdat hun zorg arbeidsintensiever is en extra voorzorgsmaatregelen vereist.
• De opname van patiënten met en door corona blijft ook de komende maanden – en mogelijk zelfs jaren – een realiteit. Dat vereist een andere aanpak dan in de voorbije ‘acute fase’ omtrent al dan niet ‘cohorteren’ (= patiënten met corona op een aparte afdeling leggen). Het ziekenhuis bereidt zich voor op deze nieuwe, naar verwachting ‘chronische’ situatie.
• De afgelopen week is de uitval van door corona besmette medewerkers met meer dan de helft gedaald. In combinatie met de een traditioneel wat rustigere paasvakantie kunnen heel wat ziekenhuismedewerkers daardoor het geplande (en verdiende!) verlof ook effectief opnemen.
• De verplichte coronatest voor een operatie met opname in het daghospitaal is niet langer nodig. Voor langere opnames is dat voorlopig wel nog het geval. Het ziekenhuis volgt hiervoor strikt de voorschriften van de hogere overheid.

Vaccinatiecentrum BalDeMoRe

• In de week na de laatste vaccinatiedag op zaterdag 23 april verdwijnt de vaccinatietent. Hiermee komt een einde aan het uitgebreide vaccinatiecentrum voor eerstelijnszone Baldemore op site De Zwaan in Mol-Centrum.
• We willen alle vrijwilligers en professionele zorgmedewerkers nogmaals bedanken voor hun enorme inzet het afgelopen jaar. Zonder hun engagement was dit huzarenstukje niet mogelijk geweest.
• Na het einde van het vaccinatiecentrum wordt voor toekomstige vaccinaties de stap gezet naar een duurzame samenwerking met de eerste lijn (waaronder de huisartsen en huisartsenprakijken). De komende weken worden hiervoor onder coördinatie van eerstelijnszone Baldemore verdere afspraken gemaakt.
Vaccineren blijft in onze eerstelijnszone dus steeds mogelijk, ook voor tweedekansers of kinderen die de vaccinatieleeftijd bereiken.
• Voor de toekomst blijft het steeds mogelijk dat er tijdelijk fysieke vaccinatiepunten worden ingericht in één of meerdere gemeenten van BalDeMoRe. Dit kan het geval zijn wanneer een extra prik op korte tijd moet worden gezet bij bepaalde doelgroepen en de vaccinatiecapaciteit dit vereist. Afhankelijk van de vereiste vaccinatiecapaciteit die in die situatie op korte termijn nodig is, zullen we hiervoor bestaande infrastructuur inzetten. Ook deze scenario’s worden voorbereid.
• Op dit moment zijn er door de hogere overheid nog geen beslissingen genomen over een mogelijke extra prik voor specifieke doelgroepen.

Besmettingscijfers van Balen

• Sinds Balen Jaarmarkt zijn het aantal besmettingen in onze gemeente terug (lichtjes) aan het stijgen. Omdat elders in Vlaanderen dat aantal verder bleef dalen, kwamen we afgelopen woensdag in de top 3 terecht. Sindsdien zakt het aantal terug (en zakken we ook terug in die lijst met besmettingen per gemeente in Vlaanderen). 

Klik hier voor meer info over de besmettingscijfers in Balen de afgelopen week

Nieuwsoverzicht
Naar top