Balen klaar voor opvang van eerste Oekraïense vluchtelingen

vrijdag 18 maart 2022
Het lokaal bestuur van Balen is de afgelopen weken bezig geweest met voorbereidingen voor de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Er zijn al een twintigtal Oekraïners aangekomen in onze gemeente via familie en vrienden, waar ze ook worden opgevangen. Een crisiscel coördineert de aanpak.
Net zoals bij elke grote crisis (denk maar aan corona) worden we als lokaal bestuur ook hier in eerste instantie geconfronteerd met een groot aantal onzekerheden. Stapsgewijs worden de nodige beslissingen door de verschillende overheidsniveaus genomen, mondjesmaat geraakt steeds meer informatie bekend. Om met deze complexe en uitdagende situatie om te gaan, organiseert het lokaal bestuur Balen alvast op regelmatige basis interne overlegmomenten met vertegenwoordigers uit verschillende beleidsdomeinen (zoals welzijn, burgerzaken, wonen, onderwijs, communicatie,…). Deze zogenaamde ‘Crisiscel Oekraïne’ laat toe om bij te sturen of snel te schakelen wanneer nodig. Binnen het OCMW is er ook een permanentieregeling voorzien voor het geval Oekraïense vluchtelingen last minute toekomen in onze gemeente, zodat zij snel de juiste opvang en zorgen krijgen. 

Wij zijn bijzonder verheugd met de grote respons die we sinds begin maart kregen op onze oproep voor opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. We kregen in totaal al zo’n 140 mogelijke opvangplaatsen aangeboden van particulieren uit onze gemeente. We zijn hen enorm dankbaar voor deze snelle en warme respons. Deze voorstellen variëren van inwoners die voor een korte periode een aantal slaapkamers in de eigen woning ter beschikking stellen tot en met inwoners die een leegstaande woning of appartement bezitten. Kandidaten mogen zich nog altijd aanbieden via www.balen.be/plekvrij.

Daarnaast zijn we ook binnen onze eigen organisatie (gemeente en OCMW) op zoek gegaan naar mogelijke extra opvanglocaties, alsook bij verwante organisaties zoals de sociale huisvestingsmaatschappijen. De eerste huisjes zijn vorige week al in orde gebracht met meubels en huisraad (o.a. met steun van Meubelen Odrada waarvoor dank). Ook andere locaties worden verder in gereed gebracht. 

We verwachten dat we elke moment Oekraïense vluchtelingen vanuit de centrale coördinatie in Brussel toegewezen krijgen en dat zij zich hier kortelings kunnen aanbieden. Hoeveel er dat gaan zijn, is nog niet duidelijk. Omdat er nog altijd wat onduidelijkheden zijn over de praktisch kant van de opvang (hoe lang, verzekeringen, compensaties voor bv. energiekosten, medische en psychologische begeleidingen,...) besliste de crisiscel om de eerste vluchtelingen die ons worden toegewezen, in eerste instantie onder te brengen in de eigen locaties. Zo is het makkelijker om die praktische problemen zelf (financieel) op te vangen en op te lossen, in afwachting van meer duidelijkheid.  

We weten ook dat er de afgelopen weken al een twintigtal Oekraïense vluchtelingen verblijven in onze gemeente. Deze zijn meestal via familieleden, vrienden of kennissen hier op eigen houtje terecht gekomen en verblijven ook bij deze personen. Waar nodig ondersteunt het lokaal bestuur deze opvanggezinnen.

Ook op de oproep naar tolken en meters/peters voor de vluchtelingen werd enthousiast gereageerd: er hebben zich al een vijftal tolken en bijna 20 meters en peters zich aangediend. Kandidaten mogen nog altijd reageren. 

Nieuwsoverzicht
Opvang oorlogsvluchtelingen Oekraïne 2022

Contact

OCMW-huis

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top