Nieuwe inschrijving in een Balense school? Meld je eerst online aan!

dinsdag 08 maart 2022
Is je kind geboren in 2020, vóór 2020 maar nog nooit ingeschreven in een Balense school, of wil je een andere Balense school kiezen? Meld het dan eerst aan via www.balen.be/aanmeldenscholen, vanaf woensdag 9 maart (9u) t.e.m. vrijdag 1 april (12u). Hulp nodig? Ga naar het Antennepunt Huis v/h kind.

Aanmelden en meer info via www.balen.be/aanmeldenscholen

Alle nieuwe leerlingen die zich voor het schooljaar 2022-2023 willen inschrijven in gelijk welke Balense kleuter- of lagere school (uitgezonderd kleuterschool Wezel, zie verder), moeten zich eerst aanmelden via www.balen.be/aanmeldenscholen. Het gaat hier alleen om kinderen geboren in 2020, kinderen geboren vóór 2020 die nog nooit in een Balense school zijn ingeschreven en kinderen die naar een andere Balense school willen gaan (dus niét voor de bestaande leerlingen die al school lopen in die school). Alle ouders met een kind dat geboren is in 2020, kregen eind december hierover een infobrochure thuisgestuurd.

Aanmelden vanaf 9 maart

Schoolpersoneel en ouders met kinderen die al broers of zussen op de school hebben, konden hun kind  al aanmelden van 10 t.e.m. 25 januari. Ouders die niét tot deze voorrangsgroep behoren, kunnen hun kind aanmelden van 9 maart (9u) t.e.m. 1 april (12u). Het tijdstip van aanmelden is niet van belang, maar doe het wel in deze periode. Na de aanmeldperiode ontvang je een e-mail met de schooltoewijzing en kan je je kind definitief inschrijven. Vanaf 1 juni volgt dan nog een vrije inschrijvingsperiode.

Waarom eerst aanmelden?

Alle scholen bepalen een maximum aantal leerlingen per klas zodat ze op een comfortabele manier kwalitatief onderwijs kunnen bieden. Daardoor kan het zijn dat een school voor sommige klassen nog vrije plaatsen heeft, en voor andere klassen volzet is. Om te vermijden dat ouders van school naar school moeten lopen om hun kind te laten inschrijven, is er (naar het voorbeeld van de gemeente Mol) voor gekozen om nieuwe leerlingen eerst aan te melden. Op deze manier krijgen ouders een overzicht in welke school ze hun kind(eren) kunnen inschrijven in mei (vooraleer de vrije inschrijving in juni start).

Uitzondering: kleuterschool Wezel

Opgelet: de kleuterschool uit de Sportlaan in Balen-Wezel (’t Wit Scholeke) werkt met het aanmeldingssysteem van de gemeente Mol, omdat de hoofdschool gelegen is in Mol (Wezel). Daarvoor moet je aanmelden via www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen.

Hulp nodig? Ga naar het Antennepunt Huis van het kind

Heb je nog vragen over het aanmelden bij een Balense school? Of lukt de inschrijving niet? Kom dan op woensdag 9 maart of woensdag 23 maart (van 14u tot 17u) naar het Antennepunt van het Huis van het Kind in vrijetijdscentrum De Kruierie. Sleutelfiguur opvoedingsondersteuning, Stephanie Beutels, is aanwezig voor al je vragen.

Nieuwsoverzicht
Aanmelden scholen

Contact

Dienst onderwijs en gezin

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
Naar top