Gewijzigd GAS-reglement vanaf 1 maart

dinsdag 01 maart 2022
Vanaf 1 maart 2022 treedt in de politiezone Balen-Dessel-Mol een aangepast reglement op de Gemeentelijke Administraties Geldboete (GAS) in werking, met o.a. verbod op vuurwerk en lachgas. Bepaalde verkeersinbreuken worden vanaf nu ook afgehandeld via de zogeheten GAS 4-procedure.

Sinds 2009 is er een GAS-reglement van toepassing binnen de drie gemeenten van de politiezone Balen, Dessel en Mol. “Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) kan worden opgelegd aan iedereen die op dit grondgebied overlast veroorzaakt. Hiermee kan kleine criminaliteit en verstoring van de openbare rust sneller en efficiënter aangepakt worden. Het reglement draagt dus bij aan een leefbare omgeving waar het aangenaam is om te wonen en te werken”, verduidelijkt korpschef Walter Coenraets.

Nieuwigheden

Het reglement wordt regelmatig geëvalueerd, bijgestuurd en aangepast aan nieuwe evoluties in de samenleving en gewijzigde wetgeving. De laatste wijzigingen gebeurden eind december 2016. Naast een hele reeks administratieve vereenvoudigen en extra verduidelijkingen zijn dit de belangrijkste nieuwigheden die in voege gaan vanaf 1 maart 2022:  

Vuurwerk en wensballonnen

Het verbod om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen of wensballonnen op te laten was al niet toegelaten vanuit de hogere wetgeving, maar wordt nu ook uitdrukkelijk vermeld via de GAS bepalingen.

Lachgas

In het nieuwe reglement is het verboden om schadelijke middelen zoals lachgas te verhandelen of te bezitten om daarmee een roeseffect te creëren. 

Storende beplanting of afsluiting

Eigenaars van private eigendommen moeten ervoor zorgen dat de openbare weg altijd bereikbaar en zichtbaar is. Daarom mag de maximum hoogte van beplanting 0,70 meter zijn op minder dan 5 meter voor bochten en kruispunten. In het nieuwe GAS-reglement geldt die beperking niet alleen voor beplanting, maar ook voor obstakels, materialen of afsluitingen zoals schuttingen.

Geluid en hinder door voertuigen

De regels voor geluid en hinder door voertuigen breiden uit. Elke vorm van hinder dat een voertuig vormt, zoals bijvoorbeeld lawaai of rook, kan voortaan worden gesanctioneerd met een GAS-boete. Bovendien wordt het verboden om voertuigen zo te gebruiken dat er abnormaal veel partikels of restanten, zoals sporen op de rijbaan of parking, vrijkomen (bvb. ‘donut driften’).

Opslaan afvalstoffen

Ook voor het opslaan van afvalstoffen die geurhinder veroorzaken of ongedierte aantrekken kan vanaf 1 maart een GAS-pv worden opgesteld.

Naleven richtlijnen politie

Met het nieuwe reglement wordt het expliciet verplicht om mondelinge bevelen of richtlijnen van de politie na te leven. Als dit niet gebeurt, kan dit aanleiding geven voor een GAS-pv. 

Bijkomende administratieve vereenvoudiging en verduidelijking

Het GAS-reglement werd administratief vereenvoudigd of bijkomend verduidelijkt met enkele kleine wijzigingen qua formulering:

  • Zo geldt er een nieuwe definitie voor een ‘manifestatie’, om het onderscheid te maken met evenementen.
  • De regels rond terrassen en sluikstorten zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving.
  • In het artikel over woonwagens en mobilhomes worden de parkeerplaatsen verduidelijkt, en de regels rond parkeren worden uitgebreid naar parken, groene ruimten, speel- en sportterreinen.
  • De regels rond aanplakking en publiciteitsborden zijn aangepast aan de werkwijze van de Evenementenkluis.
  • Voor de exploitatievergunning voor clubhuizen van motorclubs neemt het GAS-reglement een bestaand reglement over, om een gelijklopende regeling te hebben met de omliggende gemeenten.

Nieuw: parkeerinbreuken via GAS

Sinds de GAS-wet van 24 juni 2013 kunnen gemeenten ook bepaalde parkeerinbreuken sanctioneren met een gemeentelijke administratieve sanctie. Dit wordt GAS 4 genoemd. De gemeenten Balen, Dessel en Mol passen vanaf 1 maart 2022 deze procedure toe. Voorheen werden deze inbreuken behandeld door het parket. Het gaat om volgende inbreuken:

  • Inbreuken op de regels rond het stilstaan en parkeren
  • Het negeren van de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen) en F103 (voetgangerszone) die worden vastgesteld door automatisch werkende toestellen

Meer info over GAS 4

Nieuwsoverzicht
Naar top