Wat verandert er in 2022 op het vlak van energiezuinig bouwen en verbouwen?

dinsdag 28 december 2021
Een nieuw jaar brengt heel wat veranderingen met zich mee. Hieronder vind je een kort overzicht van de nieuwigheden op het vlak van bouwen en verbouwen vanaf 1 januari 2022. 
Je kan meer informatie vinden in de linken bij de tekst of bij de dienst Wonen op het gemeentehuis (neem telefonisch contact op of maak een afspraak).

 • nieuwbouwwoningen: strenger S-peil, strengere eisen om in aanmerking te komen voor korting op onroerende voorheffing en beperking inzake aansluiting op aardgas en stookolie

  Aangepaste EPB-eisen nieuwbouw: omgevingsvergunning vanaf 2022: het verplichte E-peil in woningen en appartementen blijft op maximaal E30, maar het verplichte S-peil zakt van S31 naar S28.

  Meer info over korting op onroerende voorheffing bij nieuwbouw op energiesparen.be
 • renovatie van woningen, wijzigingen vanaf medio 2022
  De energiepremies voor energiebesparende investeringen die de Vlaamse overheid geeft via de netbeheerder Fluvius, lopen volgend jaar verder. De premiehoogte en de voorwaarden blijven behouden voor dak-, muur- en vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler. De geplande daling van de premie voor zonnepanelen gaat niet door en de premie blijft op het niveau van 2021.

  Meer info op energiesparen.be.
 • verbod op vervanging stookolieketel als er aardgas beschikbaar is
  Vanaf 1 januari 2022 is het in bestaande gebouwen (woongebouwen en niet-residentiële gebouwen) niet meer toegelaten om een stookolieketel te plaatsen als in de straat een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Denk dus eerder aan een alternatief. Kleine herstellingen aan bestaande toestellen blijven wel mogelijk.

  Meer info op energiesparen.be.
 • daling premie thuisbatterij vanaf 1 januari 2022, invoering milieubijdrage
  Voor alle premieaanvragen vanaf 1 januari 2022 daalt de premie voor de plaatsing van een thuisbatterij. Voor volledige aanvraagdossiers die uiterlijk op 31 december 2021 ingediend zijn, bedraagt de premie maximaal 2550 euro. Vanaf 2022 daalt die premie tot maximaal 1725 euro.

  Meer info op energiesparen.be
 • alleen recent EPC toegelaten bij de verkoop van woningen
  Bij de verkoop van een woning of appartement (met een notariële akte) mag u alleen gebruikmaken van een EPC dat vanaf 2019 opgemaakt is. Dat EPC herkent u aan het EPC-label van A+ tot F dat op het EPC staat. Voordien mocht het EPC maximaal tien jaar oud zijn (voor verkoop). Bij verhuur mag u het bestaande EPC (maximaal tien jaar oud) blijven gebruiken.
 • uitbreiding verplichting EPC voor gemeenschappelijk delen
  Op 1 januari 2022 moeten alle grote appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden over een EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikken.

  Meer info op energiesparen.be.
 • renovatieverplichting niet-residentiële gebouwen
  Vanaf 1 januari 2022 start de renovatieverplichting voor alle niet-residentiële gebouwen.

  Meer info op energiesparen.be.
 • stopzetting premie micro-WKK
  De premie voor microwarmte-krachtkoppeling, ook wel bekend als brandstofcel, kleiner dan 10 kW wordt afgeschaft vanaf 2022 als er gebruikgemaakt wordt van een fossiele brandstof.

  Meer info op energiesparen.be.
 • grotere korting op registratierechten voor de enige eigen woning bij ingrijpende energetische renovatie
  Bij de aankoop van de enige eigen woning wordt de registratiebelasting voor natuurlijke personen verlaagd van 6% naar 3%.

  Meer info op Vlaanderen.be.
 • tijdelijke premie voor de verwijdering en vervanging van een asbesthoudend dak en plaatsing van zonnepanelen op niet-verwarmde niet-woongebouwen (bv. loodsen, stallen,...)
  Fluvius voorziet in 2022 voor niet-verwarmde niet-woongebouwen in een tijdelijke premie van 12 euro per m² dakoppervlakte waarvan het asbest wordt verwijderd, op voorwaarde dat er op dezelfde site een nieuwe PV-installatie wordt geplaatst.
  De finale goedkeuring van deze premie wordt verwacht in de loop van januari 2022. Verdere informatie vindt u op dat moment op www.fluvius.be.
Nieuwsoverzicht

Contact

Dienst Wonen

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 83
e-mail
wonen@balen.be
Naar top