Onderwijs: Gratis psychologische hulp voor Balense kinderen en jongeren

maandag 10 januari 2022
Het coronavirus heeft bij veel mensen stress, onzekerheid en andere negatieve gevoelens teweeggebracht, zeker ook bij kinderen en jongeren. Om hen mentaal extra te ondersteunen, kunnen Balense kinderen en jongeren dit schooljaar gratis een beroep doen op psychologische begeleiding.

Julie Gevers van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Kempen (CGG) staat tot eind juni halftijds ten dienste van de Balense jeugd. “Kinderen en jongeren kunnen bij mij terecht met alles wat met hun geestelijke gezondheid te maken heeft: angsten, depressieve gevoelens, gedragsproblemen, beginnende verslaving, suïcidale gevoelens,… Wij bieden hen dan een begintraject aan van een tiental gesprekken. Die voeren we op school of op een andere plek, zoals het OCMW-huis of Den Travoo. Bij de jongste kinderen worden de ouders meestal betrokken bij deze gesprekken, de oudere leerlingen doorlopen het traject soms al zelfstandig.”

“Met deze gesprekken willen we mogelijke problemen in een zo vroeg mogelijk stadium detecteren en aanpakken voor het een psychiatrische problematiek wordt. Als blijkt dat dit niet volstaat, verwijzen we uiteraard door naar gespecialiseerde hulp. De meeste trajecten zijn nog maar pas bezig, maar ik merk nu al goed dat de jongeren er deugd aan hebben om een luisterend oor te vinden. De aanmeldingen komen nu ook vlotjes binnen, wat wel degelijk bewijst dat er nood is aan psychologische bijstand voor deze leeftijdsgroep.”

Belangrijk om te weten is dat dit traject volledig gratis wordt aangeboden, dankzij de gemeente en de Vlaamse overheid. Kinderen (of hun ouders) kunnen zich aanmelden via hun school (Centrum voor leerlingenbegeleiding), het OCMW-huis of het JAC.

Nieuwsoverzicht
Naar top