Ophokplicht voor alle pluimvee, zowel professioneel als hobbyhouders

maandag 15 november 2021
Sinds 15 november geldt er in heel het land een ophokplicht voor pluimvee, omwille van een vaststelling van een erg besmettelijke variant bij een wilde gans in Schilde. Dus scherm je pluimvee af van contact met wilde vogels (netten,...). Meld ook dode vogels in de natuur.
Wie als particulier of professionele pluimveehouder pluimvee (o.a. kippen) heeft, moet deze dieren ophokken of afschermen met netten. Ook moet het geven van eten en drinken gebeuren binnen of onder netten. Voor houders van siervogels en duivenmelkers geldt enkel dat ze hun vogels overdekt moeten voederen en drenken.

Het eten van eigen eieren of kippenvlees vormt geen enkel gevaar. 

Stel je bij je eigen dieren ziektesymptomen vast, dan verwittig je best meteen een dierenarts. De maatregelen zijn nodig om zowel de vogels en het pluimvee van particulieren te beschermen als van professionele houders.

Het gemeentebestuur roept alle inwoners op om zich strikt aan de regels te houden.

Volgende preventieve maatregelen tegen het vogelgriepvirus worden vanaf 15 november van kracht:

  • Pluimvee van professionele houders en van hobbyhouders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (bv. met behulp van netten).
  • Alle pluimvee en vogels moeten binnen (of onder netten) worden gevoederd en gedrenkt.
  • Pluimvee en vogels mogen niet gedrenkt worden met regenwater of oppervlaktewater waartoe wilde vogels toegang hebben.
Deze maatregelen moeten helpen vermijden dat pluimvee in contact komt met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus en helpen dus het pluimvee te beschermen. De maatregelen zijn terug te vinden op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Meld dode vogels in de natuur aub

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, kunnen dit melden via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het soort ziektekiem van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles op de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.

Meer info over het virus via:

http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/

Nieuwsoverzicht
Naar top