logo print  logo ocmw print

Scholennieuws: Bib@school (nieuw concept sinds 2017)

woensdag 01 juni 2016
Omdat uit onderzoek blijkt dat 10% van de kinderen de lagere school verlaat met een leesachterstand, test de Bib sinds 2017 een nieuwe aanpak om de kinderen te stimuleren om meer te lezen, niet alleen thuis, maar ook op school. Ook Bib@school, waarbij de Bib naar de school toegaat, verandert...

Wat was het probleem?
We brengen al 25 jaar boeken tot bij de kinderen, maar we voelden dat dit niet langer voldoende is om het gewenste effect te bereiken.

Bovendien confronteerde Daniëlle Daniels in het traject rond kwartiermakers ons met een onthutsend cijfer: zo'n 10% van de Vlaamse kinderen verlaat het basisonderwijs met een forse leesachterstand (in het secundair loopt schooluitval uit tot 20 %). Dit betekent dus dat op z'n minst 10 % van de kinderen door gebrek aan taalvaardigheid zich onvoldoende kan ontplooien.

Wat willen we bereiken met het nieuwe concept?

Leesplezier: het juiste boek voor het juiste kind op het juiste moment vinden en daar op en stimulerende manier mee omgaan. En we zijn er van overtuigd dat er een boek is voor elk kind (namelijk dat boek dat dat kind op dat moment behoefte aan heeft en dus aan het lezen krijgt). Aan leerkrachten, ouders en bibmedewerkers om het te vinden, want lezen blijft  één van de belangrijkste zaken die je leert in de lagere school.

Hoe beter wij er in slagen om de juiste boeken voor de kinderen te kiezen en daar op een stimulerende manier mee om te gaan, des te sterker zal het effect zijn op de taal- en leesontwikkeling van die kinderen.

Naast  kinderen aan het lezen krijgen, willen we ook de Bib als een even vanzelfsprekende plaats als een zwembad of een sportclub op de kaart blijven zetten.

 

Wat houdt het nieuwe concept concreet in? 

Concreet houdt het concept in dat alle Balense schoolkinderen met de klas 4 keer per schooljaar 50 min op bezoek komen in de Bib. We dompelen ze onder in een boekomgeving en laten ze verhalen en boeken beleven. Aan het einde van deze uitstap laten we elk kind met een geschikt boek naar huis gaan en hopen dat het thuis vertelt aan mama en papa: “wij zijn vandaag op schoolreis geweest naar de Bib. Gaan wij daar ook eens naar toe?”

Tijdens dit bezoek leggen wij het accent op leesbegeleiding. Dit houdt voor ons in:

  • voorlezen
  • boeken helpen kiezen
  • met kinderen praten over boeken

Ons belangrijkste wapen om dit te doen is ons eigen enthousiasme over boeken en over verhalen en over lezen (en dat hebben we het afgelopen 1.5 jaar al getest in de Bib als er klassen boeken kwamen lenen en we hebben ervaren dat dit werkte)

Naast deze klasbezoeken blijven wij volgende zaken ondersteunen:

  • auteursbezoeken: wij ondersteunen financieel en met boeken om je voor te bereiden op het auteursbezoek (auteur, datum en locatie regelt school voortaan zelf)
  • klasrondleiding voor 3e kleuterklas
  • boekenpakketten voor de kleuterklassen
  • rode draad voor kleuters
  • Rikki voor kleuters

Daarnaast willen we zoveel mogelijk scholen aanmoedigen om in te stappen in het kwartierlezen omdat we ervaren dat dagelijks in elke klas 15 min vrij lezen werkt. (en niet enkel betere leesresultaten, maar ook meer rust in de klas)

Ook het voorlezen in alle klassen willen we meer gaan promoten, want voorlezen blijft voor kinderen (ook in het 6e leerjaar) het leukste kwartiertje van de dag

Wanneer ging dit nieuwe concept in voege?

We zijn met dit nieuwe concept gestart vanaf januari 2017.

Nieuwsoverzicht

Contact

de Bib van Balen

Open vandaag: 10u - 16u
adres
Bevrijdingsstraat 12490 Balen
tel.
014/74 40 50
e-mail
bib@balen.be

Zoek in de bibcatalogus
Naar top