Onderhoudswerken aan kerk Wezel

woensdag 22 september 2021

De gemeente Mol en de kerkfabriek plannen de komende jaren grondige onderhouds- en herstelwerken in de kerk van Wezel. Ze doen daarvoor beroep op de professionele expertise van de vzw Monumentenwacht Vlaanderen. Zij stelden een meerjarenonderhoudsplan op met kostprijsindicatie. Zo kan ook de komende generatie genieten van dit historisch waardevol erfgoed.

De kerk van Wezel werd in het kerkenplan van de gemeente Mol opgenomen als kleine stemmige kerken met erfgoedwaarde. Deze kerken blijven ook op lange termijn behouden voor de eredienst. Omdat de lokale kerkraden openbare instellingen zijn, dragen gemeentebesturen financieel bij tot het onderhoud van deze kerken. Het kerkenplan geldt als noodzakelijke voorwaarde om nog aanspraak te kunnen maken op subsidies voor restauraties en onderhoudswerken.

Onderhoudsplan kerk Wezel

In het meerjarenonderhoudsplan (2020-2025) voor de kerk van Wezel zijn onder andere volgende werken opgenomen:

  • Oktober 2020: Elektrificatie klokken (afgekeurd door Clock-o-Matic)
  • Januari 2021: Aankoop tweedehandsorgel. Het onderhoud van het vorige orgel werd te kostelijk.
  • April 2021: Herstellen dak, reinigen goten en afvoer, schilderen ijzeren kruis, muurankers, diefijzers,...
  • Juni 2021: Plaatsen nieuwe muurankers en verluchtingsroosters, bijwerken muren, plaatsen gerenoveerde haan en bol, plaatsen verlichting op zolder en andere elektriciteitswerken
  • 2021: twee nieuwe dakkapellen
  • Later uit te voeren: aanpassingswerken elektriciteitsvoorziening in heel de kerk volgens de huidige voorschriften, pleisterwerken, vervangen hout en schilderen van daklijst, werken sanitaire blok

Meer info (gemeente Mol):

> communicatiedienst, 014/33 07 11, communicatie@gemeentemol.be
> dienst erfgoed, 014/33 09 70, archief@gemeentemol.be
> Centraal kerkbestuur, ckbmol@deheiligeapostelen.be

Nieuwsoverzicht
Naar top