logo print  logo ocmw print

Nieuw meldpunt voor bedrog, fraude, oplichting en illegale handelspraktijken

donderdag 31 maart 2016
Als je het slachtoffer bent van oplichting, fraude of bedrog, dan kan je sinds kort terecht op een nieuw online meldpunt van de FOD Economie. Door je voorval te melden, help je de overheid om nieuwe vormen van oplichting sneller op het spoor te komen.

Werd je het slachtoffer van misleiding, bedrog, oplichting of fraude? Dan kan je surfen naar meldpunt.belgie.be en een nieuwe melding aanmaken. Zowel particulieren als ondernemingen kunnen een melding doen.

Ook nog klacht bij de politie

De bevoegde diensten analyseren je melding en stellen mogelijk een onderzoek in (als het zich bv. op grotere schaal voordoet). Maar zij komen niet tussen in je individueel probleem en verstrekken in principe geen informatie over het onderzoek. Voor je individueel probleem verwijst men naar het advies dat men je zal toesturen. 
Dus als je echt een klacht wil indienen, doe je dat best bij de politie zodat men een proces-verbaal kan opstellen.

Wat kan je melden via het Meldpunt?

  • oplichting: valse facturen, valse loterij, valse boetes per e-mail,…
  • fraude: phishing, spoofing (zich online voordoen als iemand anders), valse waardebonnen per e-mail, sluikwerk/zwartwerk/schijnzelfstandige,…
  • illegale handelspraktijken en bedrog: misleidende reclame of prijsaanduiding, problemen met een krediet, ongewenste oproepen of e-mails, leveringsproblemen, foute voedseletikettering, garantieproblemen, niet-naleving rookverbod,…

Advies op maat

Aan de hand van gerichte vragen krijg je een antwoord en advies op maat. Je weet zo welke stappen je kan ondernemen en wie je daarbij kan helpen, zoals bv. de politie, de FOD Financiën, het voedsel- of geneesmiddelenagentschap of de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. In bepaalde gevallen wordt de informatie zelfs automatisch doorgestuurd naar de bevoegde diensten.
Tegelijkertijd worden de meldingen geanalyseerd door de bevoegde autoriteiten en stellen zij indien nodig een onderzoek in. Zo help je de overheid om nieuwe vormen van oplichting sneller op het spoor te komen.

Meer info: meldpunt.belgie.be

Dit meldpunt is een samenwerking tussen de federale overheid, de FOD Economie, de politie, het federaal Voedselagentschap (FAVV) en het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG).

Nieuwsoverzicht
Naar top