Meld schade door wateroverlast 4 juni

donderdag 10 juni 2021
Op vrijdag 4 juni viel er in korte tijd uitzonderlijk veel regen. Heb jij schade opgelopen door wateroverlast? Geef dit dan zo snel mogelijk aan bij je verzekering. Bepaalde speciale schadegevallen kan je melden bij het Rampenfonds. Doe sowieso ook een melding bij de gemeentelijke dienst veiligheid.

Melding bij verzekeringsmaatschappij

Heb je schade opgelopen? Geef dit dan eerst zo snel mogelijk aan bij je verzekeringsmaatschappij. In alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) moet sinds 1 maart 2007 de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Het is dus de verzekeraar die je zal vergoeden. Stuur bij je melding zeker de nodige foto's en filmpjes van de schade door.


Melding bij gemeente

Doe ook sowieso een melding van de opgelopen schade bij de dienst veiligheid van de gemeente via het e-loket. Zo krijgt de gemeente een overzicht van alle schade op het grondgebied, wat belangrijk is om een aanvraag in te dienen bij het Rampenfonds om het stormweer te laten erkennen als ramp.


Melding bij Rampenfonds

In bepaalde speciale gevallen (!!) kan je je schade melden via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds, om via die weg achteraf een tegemoetkoming te bekomen. Het gaat hierbij om:

  • goederen die geen 'eenvoudig risico' inhouden of gedekt zijn door een bijzondere polis
  • niet-binnengehaalde oogsten, levende veestapel buiten het gebouw, bodem, teelten en bosaanplantingen (wat de risico’s brand, bliksem, ontploffing, storm, ijs- en sneeuwdruk, overstroming, overvloedige regenval, het overlopen of opstuwen van openbare riolen, aardverschuiving of grondverzakking en aardbeving betreft)
  • levende veestapel buiten het gebouw (wat het risico hagelschade betreft)
  • voertuigen die niet beschermd staan in een garage of onder een carport
  • goederen die niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand van het slachtoffer
  • goederen die tot het openbaar domein behoren

Check hier of je schade wel of niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van het Rampenfonds.

Nieuwsoverzicht
Wateroverlast

Contact

Veiligheid

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 58
e-mail
veiligheid@balen.be
Naar top