Gemeente Balen dient bezwaren in over leidingstraat Antwerpen-Ruhr

maandag 26 april 2021
De Vlaamse overheid maakt een uitvoeringsplan (GRUP) om een ondergrondse leidingstraat aan te leggen tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied. Drie tracés worden onderzocht, waarbij het noordelijke ook door Balen loopt. De gemeente heeft daarover samen met IOK een bezwarenlijst opgesteld.

Deze leidingstraat is een zone van 45m breed waarin een 5 à 8 pijpleidingen gebundeld kunnen worden, voor het transport van verschillende stoffen en producten over lange afstand. De startnota van het GRUP stelt drie te onderzoeken tracés voor: een noordelijk tracé, een zuidelijk tracé en een gecombineerd centraal tracé. Het noordelijk tracé doorkruist ook Balen, meer bepaald het zuidelijk gedeelte van onze gemeente langs de grens met Meerhout, Ham en Leopoldsburg (klik op de afbeelding linksboven om het kaartje met de drie mogelijke tracés te vergroten). Zie ook nieuwsbericht van 4 maart.


Bedreigingen en risico's

De gemeente Balen benadrukt dat van het voorliggend GRUP heel wat bedreigingen en risico’s uitgaan, zowel op lokaal als regionaal niveau. De gemeente vraagt om hierover in het verder onderzoekstraject bij de opmaak van het GRUP voldoende aandacht te hebben. Het vraagt ook een gedegen herevaluatie van de leidingstraat, waarbij het economische, ecologische en mobiliteitskundige voordeel wordt aangetoond.


Zware impact op open ruimte in Balen

Het voorliggend ontwerp GRUP heeft een zware impact op Balen. Het voorgestelde noordelijke tracé doorkruist de ganse gemeente, van het westen tot het zuidoosten. Hierdoor wordt over een gigantische lengte de open ruimte in Balen geïmpacteerd, met mogelijke gevolgen voor de openruimtekwaliteiten en met mogelijke gevolgen van de openruimtegebruikers.


Bezwaren

De gemeente Balen wil in dit verband een aantal opmerkingen en bedenkingen maken i.v.m. veiligheid, landschap, landbouw, natuur/biodiversiteit en synergie met toekomstig bovengronds bodemgebruik. Deze bezwarenlijst, opgesteld in samenwerking met IOK, zal worden overgemaakt aan het departement omgeving van de Vlaamse overheid. Zie ook het volledige besluit van het college van burgemeester en schepenen bij 'downloads' hieronder.


Vraag om actieve betrokkenheid

De gemeente ziet haar rol hierbij ook veel ruimer dan enkel het kunnen uitbrengen van een advies of bezwaar in het kader van een procedureel verplichte openbaarmaking. Het gemeentebestuur wenst vanuit haar lokale bevoegdheid als ruimtelijk plannende overheid en gesterkt door haar uitermate grote expertise en kennis van de plaatselijke ruimtelijke toestand van het terrein dan ook actief betrokken te worden bij de verdere opmaak en goedkeuring van het GRUP Leidingstraat, minstens voor de delen die betrekking hebben op haar eigen gemeentelijk grondgebied.


Publieke raadpleging

De publieke raadpleging over de startnota loopt nog tot 30 april. Meer informatie vind je op de website van het departement omgeving. Daar vind je ook een link naar het inspraakformulier waarmee iedereen kan reageren op de startnota.

Nieuwsoverzicht
De drie mogelijke tracés van de GRUP Leidingstraat

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be
Naar top