38e editie van 't Schreneel te koop

donderdag 18 maart 2021
De 38ste editie van 't Schreneel, het jaarboek van de Olmense Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis, is verschenen. Het boek wordt aan huis geleverd in Balen-Olmen, Meerhout, Mol en Ham na overschrijving van 13 euro op rekeningnummer BE 29 9730 2671 6864.

Dit rekeningnummer staat op naam van de Olmense Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis (Berkenlaan 40, 2491 Balen-Olmen). Wie verder woont, betaalt 5 euro extra voor verzendingskosten.


Inhoud

In het jaarboek komen opnieuw diverse onderwerpen aan bod:

  • We openen met een reeks foto’s over de vredesstoet van 1945. Een grote menigte vierde toen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wat een contrast met het leven van tegenwoordig.
  • Ook het oorlogsverhaal van Louis Dens, die omstreeks de Tweede Wereldoorlog in Olmen verbleef, maar later in Meerhout woonde, komt aan bod.
  • Eind 2019 ging de Meerhoutsebaan terug open na meer dan een jaar verbeteringswerken. In dit Schreneel kijken we terug naar 1722 toen men er aan dacht om het tracé van deze weg enkele honderden meters meer naar het noorden te leggen.
  • Al even oud als deze weg is de aanwezigheid van de familie Dillen in Olmen. De stamboom van deze familie is in de 17de eeuw een moeilijke puzzel. We proberen alvast klaarheid te brengen in één tak van de familie.
  • Een baron dacht er in 1910 aan om in Olmen met vliegtuigen te beginnen. Een artikel over de man brengt meer duidelijkheid.
  • Enkele Olmenaren lieten de Kempen achter zich en vestigden zich, vooral in de 19de eeuw, in Noord- en Zuid-Amerika: goudzoekers, bureaumannen, kapsters, schoenmakers, ondernemers, pastoors en paters. Dan zwijgen we nog van een afstammeling van een Olmense familie die op dit ogenblik nog bisschop is in Argentinië. ‘t Schreneel informeert je er over.
  • Ten slotte is er nog het verhaal van een Olmense drossaard die in men in 1773 wilde afzetten. De vele opiniestukken die tegenwoordig op sociale media verschijnen, verbleken bij de verhalen die zijn tegenstanders ophingen voor de rechtbank in Brussel. Men hing er letterlijk de vuile was van Olmen op.
Nieuwsoverzicht
Schreneel 2021

Contact

Erfgoed Balen

Vandaag gesloten
adres
Vaartstraat 292490 Balen
tel.
014/74 41 70
e-mail
erfgoed@balen.be
Naar top