logo print  logo ocmw print

Voorbereidende werken fietsostrade in Balen gestart

donderdag 04 februari 2021
In opdracht van de provincie Antwerpen is een aannemer gestart met de bouw van 4 fietsbruggen langs de spoorlijn Mol-Balen: over de Scheppelijke Neet, Molse Nete, Molderloopstraat en kanaal Dessel-Kwaadmechelen. Dit als voorbereiding op de eigenlijke werken voor fietsostrade F105 Herentals-Balen.

F105: Veilig en comfortabel fietsen tussen Herentals en Balen

De fietsostrade F105 moet zorgen voor een veilige, comfortabele en vlotte fietsverbinding tussen Herentals en Balen. In 2018 startten de werken aan dit 36 km lange traject, dat hoofdzakelijk langs de spoorlijn loopt. Het gedeelte tussen Geel en Mol werd in november 2020 afgerond. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het stuk tussen Herentals en Olen, en nu zijn dus ook de voorbereidende werken voor het laatste gedeelte tussen Mol en Balen gestart. Als alles goed gaat, moet de volledige fietsostrade klaar zijn tegen eind 2022 of begin 2023, afhankelijk van de weersomstandigheden.


Molderloopstraat (Balen)

Ter hoogte van de Molderloopstraat in Balen wordt op dit ogenblik gewerkt aan de fundering voor een fietsbrug naast het spoor. De plaatsing van de fietsbrug zelf is voorzien op 26 februari. Deze fietsbrug (11,75 meter lang en 5,5 meter breed, met verlichting in de leuning) komt over de bestaande spoorwegbrug te liggen, op het vrije gedeelte van het tweede spoor. Het prijskaartje van deze brug bedraagt 245 000 euro. De fietsbrug wordt op 26 februari in één geheel naar de locatie vervoerd en door een kraan op z’n plaats gehesen. De weg zal er dan plaatselijk afgesloten worden. Het treinverkeer wordt niet onderbroken.


Scheppelijke Neet (Mol) en Molse Nete (Mol-Balen)

Later volgen nog twee fietsbruggen, die over de Scheppelijke Neet in Mol en over de Molse Nete op de grens tussen Mol en Balen. De funderings- en betonwerken voor deze bruggen zijn al bezig. Normaal gezien moeten de werken hiervoor afgerond zijn tegen 26 maart, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Om deze bruggen te kunnen leggen, maakt de aannemer gebruik van een moment dat er geen treinverkeer is omwille van onderhoudswerken aan de spoorlijn. De brug over de Molse Nete wordt daarom in het weekend van 27 maart geplaatst en die over de Scheppelijke Neet in het weekend van 24 april.


Kanaal Dessel-Kwaadmechelen (Balen)

In de periode van april tot aan het bouwverlof wordt gewerkt aan de dubbele spoorbrug over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen in Balen. Daar waar het verlaten tweede spoor lag, zal de fietsostrade komen te liggen. Daarom is het ook hier nodig om funderings- en aanpassingswerken uit te voeren. Dit heeft geen impact op het treinverkeer.


Overige werken in Balen

Vanaf mei zullen er nog andere voorbereidende werken starten over het volledige traject op Balens grondgebied. Het gaat hier onder andere over het bouwrijp maken van het terrein, kabelwerken van de nutsmaatschappijen en het plaatsen van grote keerwanden.


Effectieve aanleg fietsostrade na bouwverlof

Het is wel nog even wachten tot je over de nieuwe fietsbruggen zal kunnen fietsen. Als alles vlot verloopt, kan de effectieve aanleg van de fietsostrade zelf, die deze bruggen met elkaar verbindt, starten na het bouwverlof. Tegen eind 2022 of begin 2023 moet het volledige traject tussen Herentals en Balen klaar zijn.

Meer info over fietsostrade F105

Nieuwsoverzicht
fietsostrade

Contact

Dienst openbare werken (wegenwerken)

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 70
e-mail
wegenwerken@balen.be
Naar top