Lichte daling nettopensioenen

donderdag 14 januari 2021
In januari 2021 daalt bij sommigen het nettopensioen lichtjes (hoogstens 5 euro). Dit heeft te maken met de stijging van de bedrijfsvoorheffing. Deze lichte daling van het pensioen zorgt ervoor dat je in 2022 minder belastingen zal moeten bijbetalen.

artikel van de Federale Pensioendienst:

Die mogelijke lichte daling van het nettopensioen hangt af van uw persoonlijke situatie.

 • Hoeveel daalt mijn nettopensioenbedrag?
  Als uw nettopensioenbedrag vanaf januari 2021 zou dalen, dan zult u maximum ongeveer 5 euro per maand minder nettopensioen ontvangen. 

 • Wat is de invloed van de bedrijfsvoorheffing op mijn pensioenbedrag?
  Op uw brutopensioenbedrag moeten we bedrijfsvoorheffing inhouden. Concreet betekent dit:

Wanneer er meer bedrijfsvoorheffing ingehouden wordt op uw pensioen:

  • krijgt u iets minder nettopensioen;
  • moet u minder of niet bijbetalen voor uw personenbelasting.

Wanneer er minder bedrijfsvoorheffing ingehouden wordt op uw pensioen:

  • krijgt u iets meer nettopensioen;
  • moet u meer bijbetalen voor uw personenbelasting.

 • Waarom daalt mijn nettopensioenbedrag?
  In 2020 moest u minder bedrijfsvoorheffing betalen op uw pensioen. Daardoor moet u mogelijk wel meer bijbetalen voor uw personenbelasting in 2021. Hierover kwamen veel klachten van gepensioneerden die moesten bijbetalen.

De FOD Financiën heeft daarom de bedrijfsvoorheffing op de pensioenen voor 2021 aangepast. Zo willen ze vermijden dat u misschien opnieuw moet bijbetalen voor uw personenbelasting (op uw inkomsten van het jaar 2021).

Daardoor kan het zijn dat de bedrijfsvoorheffing voor u vanaf januari 2021 iets hoger is dan in december 2020. En dus dat uw nettopensioenbedrag iets lager is.

Dankzij deze nieuwe maatregel zult u minder moeten bijbetalen voor uw personenbelasting in 2022.

 • Moet ik iets doen?
  U moet zelf niets doen. De Pensioendienst is verplicht om automatisch de juiste inhouding van de bedrijfsvoorheffing toe te passen.
Nieuwsoverzicht
hands (c) pixabay

Contact

Sociale dienst (OCMW)

Vandaag gesloten
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top