logo print  logo ocmw print

Huurachterstal? Vermijd een uithuiszetting

maandag 11 januari 2021
Als een huurder een huurachterstal van minstens 2 en maximaal 6 maanden heeft, dan kan het ocmw deze achterstal mee wegwerken door een tussenkomst van het ‘Fonds ter Bestrijding van de uithuiszettingen’ aan te vragen.

 Als je zo'n tussenkomst wil laten aanvragen, moeten zowel de huurder als de verhuurder het geval van huurachterstal melden bij het ocmw. Na onderzoek beslist het ocmw om al dan niet tussen te komen. Bij het aanmelden van het dossier bij het Fonds, wordt er meteen een begeleidingsovereenkomst gesloten tussen het ocmw, de huurder en de verhuurder. Daarin wordt bepaald dat het ocmw de helft van de huurachterstal rechtstreeks betaalt aan de verhuurder en dat er voor de andere helft een afbetalingsplan wordt opgesteld. Door het tekenen van deze overeenkomst verbindt de verhuurder zich ertoe niet naar de vrederechter te stappen zolang het afbetalingsplan wordt nageleefd en er geen nieuwe huurachterstal ontstaat.

Nieuwsoverzicht
pixabay (c)

Contact

Sociale dienst (OCMW)

Vandaag gesloten
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top