logo print  logo ocmw print

Gelijkschakeling afvaltarieven in de Kempen: gemiddeld Balens gezin betaalt uiteindelijk niet meer dan nu

dinsdag 17 november 2020
IOK wil vanaf 1 januari 2021 de afvaltarieven in de Kempen gelijkschakelen. Voor de Balense burger zullen hierdoor een aantal tarieven op het recyclagepark stijgen, andere dan weer dalen. Om deze (voor een gemiddeld gezin) lichte stijging te compenseren, zullen de vaste kosten voor ophaling dalen.

IOK wil vanaf 1 januari 2021 de afvaltarieven in de Kempen gelijkschakelen: dit schept niet alleen duidelijkheid, maar gaat ook het afvaltoerisme tegen. Deze gelijkschakeling heeft uiteraard ook gevolgen voor de Balense burger. Een aantal tarieven op het recyclagepark gaan omhoog, een aantal dalen en de meeste fracties blijven gratis. Om deze lichte stijging (voor een gemiddeld gezin 13,31 euro/jaar) te compenseren, heeft de gemeente Balen beslist om de vaste kosten van de afvalophaling in Balen te doen dalen: voor huisvuil zelfs spectaculair: van 27 naar 12 euro per jaar (veruit de laagste van de Kempen). Ook de vaste kost voor GFT zakt van 9 naar 6 euro per jaar. Op deze manier zal een gemiddeld Balens gezin na deze gelijkschakeling dus niet meer betalen.

Afvaltoerisme: Balense belastingsbetaler betaalde voor afval van andere gemeentes

De tarieven op het Balense recyclagepark waren doorgaans bij de laagste in de regio. Dit resulteerde in een erg hoog bezoekersaantal. Enkele uitzonderlijke cijfers (o.a. zachte en harde plastiek) doen echter vermoeden dat er ook sprake is van afvaltoerisme (omdat die fractie bij de buren wel betalend is), waardoor de Balense belastingsbetaler opdraait voor deze kosten (omdat het recyclagepark in Balen maar voor zo’n 40% kostendekkend is).

Recyclagepark: een aantal tarieven stijgen, sommige dalen

Een aantal tarieven van het containerpark gaan omhoog: grof vuil (0,2 naar 0,24), asbest (0,07 naar 0,24, maar 200 kg gratis, plus voordelige IOK-ophaalactie), steenpuin (0,01 naar 0,02) en harde plastiek (gratis naar 0,10). Het quotum van 200 kg voor hout, groenafval en vlak glas verdwijnt.

Daartegenover staat een aantal tarieven ook dalen: roofing, cellenbeton, gipsplaten en kalk (0,2 naar 0,15), C-hout (0,2 naar 0,15).

Bovendien wordt het snoeihout gratis.

De volgende afvalstoffen blijven gewoon gratis blijven aangeleverd worden op het recyclagepark: papier en karton, wit en gekleurd glas, oude metalen, klein gevaarlijk afval, isomo (tot 200 liter), kledij en huishoudelijke elektrische apparaten.

Afvalophaling: vaste kost daalt (sterk)

Voor de DIFTAR-afvalophaling wijzigen ook een aantal zaken. Zo stijgt de kiloprijs voor de ophaling van huisvuil en grof vuil van 0,20 naar 0,24 euro per kg. De kiloprijs voor GFT blijft dezelfde. De ‘grof vuil sticker’ verdwijnt: deze fractie wordt voortaan gewogen en verrekend via de DIFTAR-factuur.

De vaste kosten voor GFT dalen van 9 naar 6 euro per jaar. Voor huisvuil gaat die zelfs spectaculair omlaag: van 27 naar 12 euro per jaar. Op deze manier worden de prijsstijgingen voor de gemiddelde Balense burger geneutraliseerd.

Met de invoering van het nieuwe P+MD-systeem vanaf 1 maart 2021 zal ook de prijs voor deze blauwe zakken dalen van 6 naar 3,6 euro per rol van 24 zakken. Dan mag er in de PMD-zak niet alleen de gewone plastic drankflessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, maar vanaf dan ook alle andere zachte plastic verpakkingen, zoals potjes, schaaltjes, bakjes, folies en zakken.

Verscherpt toezicht op sluikstorten

Over het principe ‘de vervuiler betaalt’ is intussen het iedereen wel eens. Vandaar ook dat het toezicht op sluikstorten zal verscherpt worden. Met de aankoop van bijkomende mobiele sluikstortcamera’s zullen personen die hun afvalkosten willen afwentelen op de Balense belastingsbetaler, beboet worden met een gasboete bovenop de kosten voor de afvalverwijdering. Een gelijkaardig project bij buurgemeente Mol levert positieve resultaten op.

Gemiddeld Balens gezin betaalt uiteindelijk niet meer dan nu

Door de gelijkschakeling van de afvaltarieven in de Kempen zullen voor Balenaars een aantal fracties stijgen in kiloprijs. Om dit te compenseren, laat de gemeente Balen de vaste kosten voor de afvalophaling (die de gemeentes nog wel vrij mogen bepalen) serieus dalen. Op deze manier worden de prijsstijgingen voor de gemiddelde Balense burger geneutraliseerd.

Tegelijkertijd wil de gemeente Balen inzetten op het voorkomen van afval, wat nog altijd beter is dan sorteren. Koop dus zo weinig mogelijk overbodige verpakking want dat kost je achteraf alleen maar geld.

Nieuwsoverzicht

Contact

Milieudienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 16u - 19u
(enkel op afspraak)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be
Naar top