logo print  logo ocmw print

Alle hens aan dek in ziekenhuis van Mol

vrijdag 23 oktober 2020

Uit het medisch coördinatieoverleg van donderdag 22 oktober in Mol met de huisartsen, de ziekenhuizen, de scholen, de CLB’s, de woonzorgcentra en de zorginstellingen bleek dat het op dit moment op alle fronten ‘alle hens aan dek’ is. Overal raakt het virus verder verspreid, met een bijzonder hoge werkdruk om alles te bolwerken. Steeds meer raken ook ouderen besmet, waardoor de kansen op een ziekenhuisopname sterk stijgen. We geven de belangrijkste conclusies weer.

Heilig Hartziekenhuis

• Op dit moment liggen alle beschikbare bedden intensieve zorgen vol met coronapatiënten. Ook de voorbehouden bedden op de gewone corona-afdeling zijn volledig bezet. Dit is een verviervoudiging in vergelijking met de week voordien. De cijfers veranderen voortdurend.

• Het ziekenhuis bereidt zich volop voor op de één na hoogste alarmfase waarin extra bedden intensieve zorgen worden gecreëerd. Die zal volgende week wellicht bereikt worden.

• In vergelijking met de voorjaarspiek zijn de opgenomen coronapatiënten jonger, met opvallend veel vijftigers en soms zelfs jonger. Het ziekenhuis verwacht dat het aandeel oudere leeftijdscategorieën de komende weken verder zal stijgen.

• Gelukkig is er op dat moment nog voldoende beschikbare capaciteit in andere ziekenhuizen, waaronder deze in Limburg. Dagelijks vinden er transfers plaats van patiënten om voldoende capaciteit te vrijwaren voor bijkomende opnames. Ook binnen het Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK) gebeuren voortdurend verplaatsingen van patiënten. De ziekenhuizen proberen dankzij deze nauwe samenwerking de druk zo gelijkmatig mogelijk te verdelen.

• Om de instroom van patiënten aan te kunnen, heeft het ziekenhuis al opgeschaald van fase 1a naar 1b. Mogelijk volgt er komende week nog een opschaling naar fase 2a. In deze fase wordt geanalyseerd welke niet-dringende operaties kunnen worden uitgesteld. Deze mensen worden hiervan desgevallend door het ziekenhuis verwittigd. Je hoeft dus zelf geen contact op te nemen. Door het uitstellen van deze niet-dringende operaties komt er personeelscapaciteit vrij voor de noodzakelijke opvolging van coronapatiënten en andere medische urgenties.

• Het ziekenhuis levert alle mogelijke inspanningen om de normale raadplegingen doorheen de coronacrisis te laten doorgaan. Dit is levensnoodzakelijk om tijdig andere ziektes op het spoor te komen. Het stopzetten van raadplegingen – zoals tijdens de voorjaarspiek – is niet de bedoeling. We vragen alle inwoners uit de regio dan ook om te blijven komen, uiteraard met respect voor de strikte regeling voor bezoekers en begeleiders.

Besmettingscijfers

• In onze regio is de afgelopen twee weken het aantal vastgestelde besmettingen sterk aan het stijgen. Maar volgens experts worden slechts één derde van de werkelijke aantal besmettingen ook effectief vastgesteld. Meestal omdat men geen (erge) ziektesymptomen vertoond en men dus eigenlijk niet weet dat men besmet is (en dus ook besmettelijk bent voor anderen). Deze vaststelling maakt het des te belangrijker om de voorzorgsmaatregelen strikt te volgen, zeker met de nieuwe teststrategie waarbij hoogrisicocontacten zonder symptomen niet langer getest worden. Daarom is het naleven van de regels (afstand houden, mondmasker dragen, zorg voor handhygiëne) altijd en voor iedereen van toepassing.

• Het aantal besmettingen onder 65-plussers groeit week na week.

• Door de aanpassing van de teststrategie zal het aantal vastgestelde besmettingen de komende dagen vermoedelijk sterk dalen. Dit mag evenwel niet leiden tot een vals gevoel van veiligheid. De evolutie van het aantal ziekenhuisopnames is en blijft de meest objectieve parameter om de ernst van de situatie in te schatten.

Lokaal contactonderzoek

• Besmettingen worden vooral doorgegeven binnen familie- en gezinsverband. Kotstudenten komen nog steeds bovenmatig terug in de bevindingen, alsook besmettingen binnen het verenigingsleven waar nog informele contacten plaatsvinden ('de gezellige samenkomsten achteraf').

• Als nieuwe evolutie stellen we vast dat steeds meer zorgkundigen en verpleegkundigen in onze regio besmet geraken. Dit is uiteraard zorgwekkend, aangezien deze mensen een essentiële rol te vervullen hebben in deze crisis.

• Steeds meer besmettingen sijpelen vervolgens door naar onze woonzorgcentra en zorginstellingen, waarbij naast de medewerkers ook het bezoek door niet-zieke besmette inwoners een belangrijk risico vormt. Verschillende woonzorgcentra en de zorginstellingen hanteren daarom uiterst strikte bezoekregels. Het strikt volgen van deze richtlijnen is essentieel.

CLB’s

• De medewerkers en artsen van de CLB’s in onze regio draaien massaal overuren om alle besmettingen te analyseren en op te volgen. Vrijwel alle secundaire scholen hebben momenteel leerkrachten en leerlingen in quarantaine, als gevolg van een vastgestelde besmetting. Ook in de basisscholen duiken er besmettingen op bij ouders, leerkrachten en kinderen.

• Telkens wordt bekeken wat de laag- en hoogrisicocontacten waren, om vervolgens op basis daarvan de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Nieuwsoverzicht
Naar top