Code oranje voor scholen vanaf 26 oktober

vrijdag 23 oktober 2020
Vanaf maandag 26 oktober schakelen alle Balense scholen over naar code oranje uit de draaiboeken onderwijs. Het gemeentebestuur roept iedereen op om deze maatregelen en ook de andere verstrengde maatregelen strikt op te volgen, zodat we het onderwijs voor onze kinderen kunnen blijven garanderen.

Code oranje houdt o.a. de volgende maatregelen in:

  • Alle buitenschoolse activiteiten worden opgeschort, behalve de zwemlessen.
  • Kinderen krijgen in de refter vaste plaatsen.
  • De aanwezigheid van bezoekers of andere buitenstaanders op school wordt strikt beperkt.
  • Zo weinig mogelijk personeelsleden in verschillende scholen.
  • Geen ouders aanwezig op school. Afzetten en ophalen van de kinderen gebeurt aan de poort.
  • De oudercontacten verlopen digitaal, tenzij het hoogst uitzonderlijk om individuele redenen niet anders kan.
  • Lessen lichamelijke opvoeding worden georganiseerd volgens de principes van het protocol van sport. Dit betekent dat voor leerlingen in het basisonderwijs alle indoor- en outdoor sportactiviteiten mogelijk blijven. Voor kleedkamers gelden er wel beperkingen, afhankelijk van de omstandigheden per school.

De scholen communiceren nog rechtstreeks met de ouders over deze algemene maatregelen, de mogelijke specifieke maatregelen per school en de praktische aanpak.

Nieuwsoverzicht
School

Contact

Dienst onderwijs en gezin

Vandaag gesloten
Naar top