Balen wil leegstand en verwaarlozing voorkomen

donderdag 22 oktober 2020

Soms staan woningen en gebouwen gedurende lange tijd leeg of worden ze niet degelijk onderhouden. De eigenaar loopt niet alleen mogelijke huurinkomsten mis, maar ziet mogelijks ook de waarde van het pand dalen. Deze leegstaande en verwaarloosde panden zijn vaak ook een bron van ergernis voor de buurtbewoners. Bovendien is het is een gemiste kans voor gezinnen die op zoek zijn naar een woning.


Leegstand en verwaarlozing

De gemeente zet al sinds 2010 in op de aanpak van leegstaande panden via een gemeentelijk leegstandsregister. In dit register staan woningen en gebouwen die minstens 1 jaar leeg staan. Sinds 2017 is het aanpakken van verwaarloosde panden eveneens een gemeentelijke taak. In het register van verwaarloosde panden staan woningen en gebouwen die uiterlijk ernstige gebreken vertonen. Indien een pand zowel leegstaand als verwaarloosd is, is het mogelijk dat een pand op beide registers terecht komt.

De gemeente probeert leegstand en verwaarlozing te voorkomen door deze panden in kaart te brengen en de betrokken eigenaars op de hoogte te brengen en te ondersteunen. Als eigenaar van een leegstaand en/of verwaarloosd pand kan je bv. overwegen om het pand te renoveren (waar diverse premies voor beschikbaar zijn), te verkopen, of te verhuren. Dit kan dan zowel via de gewone huurmarkt als via een sociaal verhuurkantoor.

Momenteel heeft de gemeente noch voor leegstand, noch voor verwaarlozing een heffingsreglement. De gemeente is echter in de mogelijkheid om de komende jaren alsnog een heffing op de reeds geïnventariseerde panden in te voeren.


Procedure

De gemeente actualiseert periodiek beide registers. Concreet wil dit zeggen dat de gemeente de vaststelling van leegstand en verwaarlozing, het beheer van de registers en het afhandelen van de eventuele beroepsprocedures en de schrappingsaanvragen uitvoert. Voorafgaand aan de opname van een pand in één van beide registers wordt de eigenaar op de hoogte gebracht via een aangetekend schrijven. Vervolgens is er steeds de mogelijkheid om in beroep te gaan. Een latere, eventuele heffing, betreft eveneens een bevoegdheid van de gemeente.


Meer informatie

Heb je vragen over een leegstaand en/of verwaarloosd pand of wens je meer informatie over de mogelijke oplossingen, aarzel dan niet om de dienst wonen te contacteren (wonen@balen.be, 014/74 40 83). Zij kunnen jou informatie geven over de mogelijke alternatieven.

De reglementen rond het vaststellen van leegstand en verwaarlozing vind je hier.

Nieuwsoverzicht

Contact

Dienst Wonen

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
(enkel op afspraak)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 83
e-mail
wonen@balen.be
Naar top