Tussenkomst voor handelaars bij aankoop rolstoel-winkelwagen

vrijdag 02 oktober 2020
Voor rolstoelgebruikers is het niet altijd evident om zelfstandig boodschappen te doen. Om het aanbod aan rolstoel-winkelwagens in Balen te vergroten, geeft het gemeentebestuur op advies van de Raad voor Gehandicapten een eenmalige financiële tussenkomst aan handelaars bij de aankoop van zo'n kar.

Voorwaarden

Deze eenmalige financiële tussenkomst is onderworpen aan enkele voorwaarden. Zo bedraagt de tegemoetkoming maximum 250 euro en kan deze nooit groter zijn dan het factuurbedrag. De tussenkomst is ook enkel voorzien voor de aankoop van de winkelwagen, dus bijvoorbeeld niét voor het onderhoud.


Engagementsverklaring

De aanvragende handelszaak ondertekent een overeenkomst en engageert zich hierbij om de winkelkar minstens 3 jaar zichtbaar ter beschikking te stellen aan rolstoelgebruikers tijdens de openingsuren van de zaak.

Deze ondertekende overeenkomst wordt samen met een kopie van de aankoopfactuur en een foto van plaatsing van de winkelkar bezorgd aan ocmw Balen t.a.v. Raad voor Gehandicapten (Veststraat 60, 2490 Balen).

Binnen de drie maanden na voorlegging van deze documenten, wordt de tussenkomst uitbetaald op de rekening van de aanvrager. Deze actie loopt tot en met 31 december 2021.


Promotie

Het gemeentebestuur engageert zich op haar beurt om de aangepaste winkelkarren te promoten via de gemeentelijke infokanalen. Op www.balen.be/rolstoelwinkelen vind je alle informatie over deze campagne en komt ook een overzicht te staan van alle zaken met rolstoel-winkelwagens.


Meer info

Ine Noukens (hoofdmaatschappelijk werker ocmw Balen), 014/82 98 32, ine.noukens@balen.be

Nieuwsoverzicht
Rolstoel-winkelwagen

Contact

Raad voor Gehandicapten

Vandaag gesloten
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top