logo print  logo ocmw print

Grote lijnen van Veiligheidsraad 23 sept: geen bubbel meer, quarantaine ingekort en binnenkort 'barometer'

woensdag 23 september 2020
De Veiligheidsraad van 23 september benadrukte dat iedereen de basisregels moet blijven volgen (handen wassen, afstand houden,...). Ze vroeg ook om de echt nauwe sociale contacten te beperken en kondigde een 'barometer' aan. Feesten mogen ook volgens de horecaregels en de quarantaine werd ingekort.

Na de eerste coronagolf waar vooral geprobeerd werd om het virus in te perken, en de tweede fase waarbij de maatregelen stapsgewijs werden afgebouwd, zitten we nu in een derde fase. In deze derde fase draait het om 'risicobeheersing': de bedoeling is om ons sociaal leven zo normaal mogelijk terug op te nemen, maar met het bewustzijn dat het coronavirus er nog is. 

Zes gouden basisregels blijven gelden

  1. regelmatig handen wassen
  2. anderhalve meter afstand houden
  3. draag een mondneusmaker als afstand niet mogelijk is
  4. bescherm kwetsbare mensen (65-plussers, chronisch zieken,...)
  5. doe activiteiten zoveel mogelijk buiten
  6. beperk je echt nauwe sociale contacten

Iedereen mag zoveel mensen zien als ze willen: als men maar voldoende afstand houdt én niet met meer dan tien mensen tegelijk samenkomt (kinderen worden niet meegeteld).

Mondmaskers niet meer verplicht tenzij...
• je geen afstand kan houden
• op drukke plaatsen
• op binnenplaatsen zoals winkels, supermarkten, openbaar vervoer en bioscopen

De bubbel verdwijnt

Iedereen mag maximaal met 5 mensen per maand 'nauw sociaal contact' hebben, buiten je huisgenoten, maar het aantal moet zoveel mogelijk beperkt worden. Dit is een individuele keuze.
Onder 'nauw sociaal contact' wordt verstaan: fysiek dichtbij iemand zijn die geen huisgenoot is op minder dan 1,5 meter en meer dan 15 minuten zonder mondmasker

Barometersysteem op komst

Er komt een barometersysteem op nationaal, regionaal en lokaal niveau zodat er snel beslissingen kunnen worden genomen als de situatie verbetert of verslechtert. Dit systeem zal bepalen welke maatregelen er gelden afhankelijk van de evolutie van het virus (voornamelijk gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames). Er zal daarbij gewerkt worden met kleurencodes. De expertengroep Celeval moet dit nog verder uitwerken tot de eerste week van oktober.  

Versoepeling voor feesten

Professioneel georganiseerde evenementen zoals recepties of trouwfeesten zijn onderworpen aan dezelfde regels als de horeca (o.a. met max. 10 personen aan tafel, mondmasker dragen als men zich verplaatst, eten en drinken al zittend, bediening met mondmasker, registratie,...). Er is geen limiet aan het aantal deelnemers. Dit wordt bepaald door de capaciteit van de locatie. Dansfeesten zijn nog altijd niet toegelaten.

Privéfeesten die men zelf organiseert, kunnen nog altijd maar met maximum 10 personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld). 
Evenementen met publiek blijven maximum 200 personen binnen, 400 personen buiten, met uitzondering van diegene die uitgewerkt zijn in een aparte protocol. 

De protocollen voor onderwijs, cultuur en sport blijven gelden

Voorbereiden op griepseizoen

Binnenkort zijn er weer meer verkoudheden, infecties en griepbesmettingen, soms met gelijkaardige symptomen als het Covid-19-virus. Het is belangrijk om ook deze broeihaarden snel in te dijken en de gepaste maatregelen te nemen. Bij twijfel, raadpleeg je huisarts. De overheid laat alvast de testcapaciteit en de contactopsporing uitbreiden. Het is ook belangrijk om de testresultaten zo snel mogelijk mee te delen aan de patiënt: mogelijkheden om via internet dit te raadplegen, zullen worden uitgebreid. 

Corona-alert app wordt gelanceerd op 30 september

De app op je smartphone zal bijhouden met wie je meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter bent geweest. Als er dan iemand besmet is, kan men snel nagaan wie een risicocontact was. En zo de verdere verspreiding van het virus tegenhouden. 

Quarantaine ingekort tot 7 dagen

Vanaf 1 oktober wordt de quarantaine ingekort tot 7 dagen. 

• Heb je coronasymptomen, dan moet je 7 dagen in thuisisolatie.
Test je positief: moet je je thuisisolatie verderzetten
Test je negatief: dan mag je je thuisisolatie verlaten

• Heb je geen symptomen, maar heb je nauw contact gehad met een besmet persoon (positief getest), dan moet je ook 7 dagen in thuisisolatie en laat je je testen op de vijfde dag na dat nauw contact

• Bij terugkeer uit rode of oranje zone: 7 dagen thuisisolatie. Bij terugkeer uit rode zone ook laten testen. Dit is niet nodig is voor bv. grenswerkers, verblijf zonder risicocontacten van minder dan 48u.

We hebben evolutie van het virus zelf in handen

We zullen voorlopig nog moeten blijven leven met het coronavirus. We zijn er nog niet van verlost. We mogen plezier maken, maar we moeten wel de nodige voorzorgen blijven nemen (de zes gouden basisregels volgen). Als je voldoende afstand houdt, is de kans bv. ook kleiner dat je ooit in quarantaine moet. Het individueel gedrag zal bepalen hoe lang we nog met het coronavirus moeten leven. We zijn namelijk zelf de oplossing...

De gemeentelijke crisiscel bekijkt wat de impact is van deze beslissingen voor ons grondgebied. 

Nieuwsoverzicht
Grote lijnen Veiligheidsraad 23 september 2020

Contact

Veiligheid

Open vandaag: 9u - 12u en van 16u - 19u
(enkel op afspraak)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 58
e-mail
veiligheid@balen.be
Naar top