logo print  logo ocmw print

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027

dinsdag 15 september 2020
Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kan je jouw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. Op www.volvanwater.be kan je de documenten nalezen en je mening en suggesties geven via een inspraakformulier.
 
Stroomgebiedbeheerplannen
 
Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.
 
De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewateren voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.
 
Verschillende onderdelen
 
De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.
 
www.volvanwater.be
 
Op www.volvanwater.be krijg je een overzicht van de plandelen en acties die voor jou relevant zijn. Via geoloketten kom je te weten welke acties in jouw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in jouw straat gezuiverd wordt. Je vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen.
 
Wil je de plannen inkijken, meer informatie over het openbaar onderzoek opzoeken of een opmerking formuleren: surf naar www.volvanwater.be.
 
Hoe kan je een opmerking indienen?
 
Reageren op de documenten kan tot en met 14 maart 2021 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. Je kan jouw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Vredelaan 1 in 2490 Balen.
 
Wat gebeurt er met jouw opmerkingen?
 
Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.
Nieuwsoverzicht

Contact

Milieudienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
(enkel op afspraak)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be
Naar top